4


2015

 

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Z PVV SKIP 2. 9. 2015 Brno

 • Finišuje příprava Týdne knihoven 2015 včetně slavnostního setkání 8. 10. v Zrcadlové kapli Klementina, kde budou předány státní ceny.

 • Probíhá příprava výjezdního zasedání VV SKIP 08, které se uskuteční 11. a 12. listopadu v Městské knihovně v Plzni.

 • Novela Stanov SKIP ČR - musíme upravit název spolku podle Nového občanského zákoníku. O návrzích, které připraví PVV SKIP, bude hlasovat VH SKIP v Hradci Králové v červnu 2016. Návrh na možnou změnu názvu byl zaslán do konference VV SKIP (a je publikován v tomto čísle Bulletinu SKIP).

 • Připravuje se nová elektronická konference Zaměstnavatel.

 • Probíhá příprava studijní cesty po zahraničních knihovnách Německa a Dánska ve dnech 26. - 30. 10. 2015.

 • Kniha do vlaku - společný projekt SKIP a ČD se pomalu rozšiřuje, dnes již na cca 50 nádražích jsou knihovničky - další zájemci se mohou hlásit u kol. Giebische. Na projekt není nahlíženo jako na novou službu knihoven svým zákazníkům, ale jako na dobrou PR akci.

Z PVV SKIP 15. 10. 2015

 • Týden knihoven 2015 - letos se svými akcemi se přihlásilo rekordních cca 750 knihoven!

 • Probíhá připomínkování návrhu nových stanov SKIP ČR. Případné úpravy budou projednány na výjezdním zasedání VV SKIP v Plzni.

 • Byla spuštěna nová elektronická konference Zaměstnavatel, určená ředitelům/kám, vedoucím knihoven, právníkům, personalistům, ekonomům v knihovnách, metodiků/ičkám a všem dalším zájemcům o problematiku knihoven jako institucí, o ekonomiku, legislativu, daňovou problematiku, ceny, výběrová řízení, personální práci, bezpečnost práce apod. Garanci za konferenci má Zaměstnavatelská sekce SKIP. Konference je neveřejná, obecné informace o ni lze nalézt na https://andrea.vc.cvut.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/zamestnavatel. Zájem o členství v konferenci hlaste kol. Richterovi.

 •       Kol. Nivnická sestavuje v rámci sekce výkonný pracovní tým, který bude řešit úkoly a potřeby knihoven z pohledu zaměstnavatele.

 • Do 10. 11. 2015 lze podávat projekty SKIP na rok 2016. Pokyny a podrobnosti byly včas avizovány v konferenci Knihovna.

 • Probíhají přípravy výjezdního VV v Plzni.

 • Sestavují se úkoly k valné hromadě SKIP ČR v červnu 2016 v Hradci Králové - program, harmonogram, finance...

 • Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2015 se uskuteční 2. - 3. 12. v Konferenčním sále Národního archivu v Praze.

 • Noc s Andersenem proběhne 1. 4. 2016.

Z VV SKIP 11. - 12. 11. 2015 Plzeň

 • Kontakt na hospodářku SKIP ČR paní Alenu Kvasničkovou je nově vvskip@seznam.cz .

 • Čtenářem roku 2016 bude Čtenářská třída, sponzor akce Albatros.

 • Všichni členové SKIPu (i zaměstnanci institucionálního člena SKIP) mají nárok na slevu na akce pořádané Asociací institucí vzdělávání dospělých, jehož členem se SKP stal.

 • Regiony již zaslaly své projekty na rok 2016 - Praha zkompletuje a hromadně podá.

 • Nezapomeňte co nejdříve odevzdat za regiony výroční zprávy 2015.

 • Pokračuje diskuse kolem nových stanov SKIP.

 • Pokračují přípravy VH SKIP 2016 - mimo jiné je nutné připravit programové prohlášení

Připravila Kateřina Hubertová

RSS
    SKIP