4


2015

 

Atlas

Další dvě české knihovny v novém

Nová Role

Malé podkrušnohorské městečko Nová Role (necelých 5000 obyvatel) leží nedaleko Karlových Varů. Město se rozhodlo zrekonstruovat budovu radnice, kde v jedné části byla restaurace a několik obchůdků, na multifunkční využití budovy občanské vybavenosti. Projekt byl podán na regionální operační program Severozápad, který je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Do II. etapy byla zařazena přestavba knihovny a Domu dětí. V prosinci 2013 byla podána žádost o dotaci, projekt obstál a byla obdržena dotace na realizaci 85%. Budova byla postavena v 60 letech 20. stol. jako objekt, kde sídlil Městský úřad, kulturní dům, restaurace, kino, spořitelna a pošta. Stavba byla zahájena 15. 5. 2014 a dokončena 31. 5. 2015

Po kolaudaci v červnu 2015 se začala naše knihovna připravovat na stěhování. Ve fondu máme 30 000 svazků(z toho 6000 je na obecní knihovně a pobočce, 3000 svazků bylo půjčeno). Ostatní knihy čekala velká očista- knihy jsme přebalovaly nebo omývaly a poté svazovaly do balíčku po pěti kusech. O prázdninových měsících nám pomáhaly knihovnice z okolních měst (Chodov, Nejdek, Karlovy Vary). Knihy jsme se rozhodly stěhovat pomocí občanů našeho města lidským řetězem a to na vzdálenost 350 m. Den D nastal ve čtvrtek 3. září, kdy už se do stěhování mohla zapojit naše škola. Od 10 do 12 hodin se pomocí 300 dětí ze školy přestěhovala asi třetina knih. V 17 hodin mělo naše stěhování pokračovat, ale zradilo nás počasí a začalo pršet, ale lidé byli úžasní začali přijíždět auty a tak vznikly menší řetězy dva: u staré knihovny se nakládalo a u nové knihovny se vykládalo. Během hodiny bylo vše odstěhováno. Další týden pomocí technických služeb jsme odstěhovaly ostatní věci.

Na rok 2015 jsme podaly žádost na VISK 3 a z části dotace pořídily nové počítače a po zapojení jsme se mohly vrhnout na hromadu balíčků knih. Čekala nás revize a třídění knih do nových regálů. Protože v naší knihovně pracujeme jen dvě knihovnice, opět jsme přivítaly pomoc z knihoven v okolí- MěK Ostrov, Měk Nejdek, Měk Chodov a KK Karlovy Vary.

Slavnostní zahájení pro knihovnickou veřejnost a hosty bylo v Týdnu knihoven 7. října 2015 a druhý den pro veřejnost, kdy jsme přivítaly naše milé čtenáře.

Plasy

Ladislava Nemčičová

PlasyPlasy

Stalo se již tradicí, že se plaská knihovna nachází v historických prostorách. Nejprve byla umístěna v klášteře, poté v prvním patře budovy prelatury - v zámku a letos v září přesídlila do nově zrekonstruovaných prostor hospodářského dvora. Vlastníkem objektu je Národní technické muzeum, které zde za podpory evropských fondů vybudovalo vzdělávací "Centrum stavitelského dědictví".

Díky projektu Ing. arch. Svěrka z ateliéru Masák & Partner se podařilo vytvořit zajímavý interiér knihovny, který využívá dobové stavební prvky. Nad výpůjčním pultem je viditelný krov s průhledem ve tvaru otevřené knihy, nově byl vytvořen mezonet, kde je umístěno oddělení pro mládež. Regály v tomto oddělení mají tvar domečků, jejichž čela jsou navržena v různých architektonických stylech. Knihovna takto koresponduje s realizovaným projektem stavitelského dědictví. Nejmenší čtenáři a hlavně maminky oceňují "malé" dětské oddělení s pestrým kobercem a futonem zvoucím k pohodlnému ležení. Knihovna se rozšířila o oddělení badatelny, která slouží odborníkům se zájmem o architekturu.

Plaská knihovna má dlouholetou tradici, je pověřena výkonem regionálních funkcí pro 48 knihoven bývalého okresu Plzeň - sever a zároveň plní funkci kulturního střediska. Díky přemístění získala 748 m2 plochy, velký depozit a vytoužený výtah.

Věra Soutnerová

Fotogalerie

RSS
    SKIP