4


2015

 

Inspirace

O sbírce oblečení pro Noc venku a o ponožkách místo zpozdného v Knihovně Jabok

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická (http://www.jabok.cz) je již tradičně jedním z organizátorů pražské Noci venku (http://nocvenku.cz). Studenti Jaboku se podílejí na zajištění akce a její propagaci (v letošním roce mimo jiné připravili propagační videa, viz (https://www.youtube.com/watch?v=AybJUrXpn1Q). Tradiční součástí pražské Noci venku je také sbírka nenošeného teplého prádla, ponožek a obvazového materiálu (podle vyjádření právě tyto věci lidem bez domova v zimě obvykle nejvíce chybí). Část sbírky teplého oblečení probíhala také v Knihovně Jabok (http://knihovna.jabok.cuni.cz/knih.html). Ta je veřejnou knihovnou a slouží nejen potřebám VOŠ Jabok, ale je přístupná také pracovníkům v pomáhajících profesích i široké veřejnosti. Ke sbírce se tak mohli připojit nejen čtenáři knihovny, ale i další zájemci.

V době trvání sbírky Knihovna Jabok zároveň vyhlásila akci "Ponožky místo zpozdného", kterou jsme chápali jako formu amnestie. Čtenáři, kteří chtěli podpořit lidi bez domova, mohli své dluhy za zpozdné uhradit novými teplými ponožkami, které se pak přidaly ke sbírce. "Směnný kurz" ponožek jsme stanovili na 1 pár ponožek za 50 Kč dluhu. Bezproblémový příjem plateb za zpozdné v "ponožkové měně" umožnil otevřený knihovní software Evergreen, který v knihovně používáme a který kromě platby v hotovosti nabízí i další způsoby plateb, včetně platby "v naturáliích". Inspirací nám byly americké knihovny, které Evergreen využívají: v jedné z výukových prezentací k platbám jsme narazili na instrukce k platbám konzervami během charitativní akce "Food for Fines".

Přestože se sbírka ponožek v Knihovně Jabok odehrávala v době studentských praxí, kdy návštěvnost knihovny bývá oproti běžnému stavu výrazně menší, nakonec se podařilo shromáždit bednu plnou teplých ponožek a teplého prádla. Protože jsme akci propagovali i mimo Jabok, přispěli nejen čtenáři knihovny, ale také někteří návštěvníci zvenčí. Část ponožek do sbírky přibyla také díky akci Ponožky místo zpozdného. Čtenáři zaplatili ponožkami celkem 1132 Kč, což tvoří 57 % z celkové částky vybrané za zpozdné během trvání sbírky. Zajímavé bylo, že ponožkami za zpozdné platilo pouze 23 % dlužníků. Nejsme si jistí, jestli platbu ponožkami čtenáři skutečně chápali jako formu amnestie, každopádně však ponožkami byly placeny vyšší částky za zpozdné narůstající delší dobu. Pokud bychom vycházeli ze stanoveného "Směnného kurzu ponožek" 1 pár za 50 Kč dluhu, celkem do sbírky díky akci Ponožky místo zpozdného přibylo 23 párů (ve skutečnosti jich však bylo mnohem víc, protože někteří dlužníci na nějaký ten pár ponožek nehleděli a přispěli větším počtem, než vyžadovala aktuální výše jejich dluhu). I když jedna plná bedna teplých ponožek, kterou naši čtenáři a návštěvníci shromáždili, může pomoci jen malé části potřebných lidí bez domova, máme za to, že akce byla úspěšná. Jednak jsme získali kladné ohlasy od našich čtenářů, jednak jsme sbírku využili také jako určitou formu propagace knihovny.

Sbírky pro potřebné, "Food for fines" a podobné akce nejsou finančně náročné a vyžadují jen malou organizační "investici", mohou se proto odehrávat jak ve velkých, tak i v malých knihovnách, dokonce (jak je patrné i na příkladu Knihovny Jabok) to nemusí být pouze veřejné knihovny měst a obcí. Takové akce nejen přinášejí praktický užitek nebo pomoc těm, kdo ji potřebují, ale zároveň jsou zdrojem inspirace a dávají dobrý pocit ze zapojení do života knihovny nebo komunity všem zúčastněným a jsou výborným příkladem toho, čemu říkáme "komunitní role knihoven".

Eva Cerniňáková

RSS
    SKIP