4


2015

 

SKIP v akci

Jiří ŽáčekJiří Žáček oslavil v Turnově své 70. narozeniny

Dům Na Sboře se v úterý, 10. listopadu 2015, stal místem, kde významný český básník, Jiří Žáček, společně se svými čtenáři a příznivci oslavil své sedmdesáté narozeniny i nedávno udělenou státní cenu.. Kolem data jeho narození se konala řada krásných setkání a sám Jiří Žáček byl v Turnově velmi rád. Potěšilo jej především vystoupení mladých recitátorů, průvodní slovo i hudební doprovod.

Jiří Žáček je s Turnovem a jeho okolím spjat nejen díky svému kmotrovství turnovské knihovny, ale také byl v nedaleké obci Všeň vydán v nakladatelství Alter první porevoluční slabikář v roce 1993. Byly to krásné tvůrčí roky plné přátelství a vzájemné spolupráce. Hluboké vazby má Jiří Žáček dodnes také na Sobotku a její festival Šrámkova Sobotka.

Věříme, že naše vzájemná setkání budou i nadále pokračovat - Jiří Žáček například dal plně svá autorská práva mladému hudebnímu skladateli, Martinu Hyblerovi. Můžeme se tak těšit na nově zhudebněné básně autora.

Eva Kordová popřála básníkovi mnoho zdraví a tvůrčích sil do dalších let jak za městskou knihovnu, město Turnov, tak i za Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a redakci jeho Bulletinu SKIP. Básník s radostí přijal, jako milovník vína, symbolické dvě skleničky ozdobené granáty - je to přece symbol Turnova, kam jezdí mnoho let tak rád.

"Do Turnova vždycky znova, v Turnově je vždycky dobře", říká Jiří Žáček.

Eva Kordová

 

 

RSS
    SKIP