4


2015

 

SKIP v akci

Počtvrté seminář se starosty

Již počtvrté jsme se sešli na semináři, který jsme připravili společně s regionální organizací Spolku pro obnovu venkova (SPOV) a se Školou pro obnovu venkova Radomyšl.

Ve dnech 16. - 17. července 2015 jsme se sešli v obci Pištín u Českých Budějovic v penzionu Marislav v Češnovicích - části obce Pištín. Po zahájení a úvodních slovech starosty obce Jaroslava Havla a předsedy JČ SPOV Luboše Peterky a zároveň starostou Radomyšle, a předsedkyně JČ SKIP jsme se pustili do programu našeho setkání.

Úvodní část programu patřila Mgr. Tamaře Pršínové z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, která prezentovala přednášku na téma: Regionální autoři a literatura ze zdrojů JVK Č. Budějovice.

Další část programu připravila Mgr. Hana Mrázová - ředitelka Městské knihovny v Prachaticích na téma: Husův rok

Po obědě jsme vyslechli přednášku Mgr. Aloise Sassmanna - autora knih z oboru historie.

 Dále se účastníci rozdělili na dvě skupiny: knihovnice a starostové. Knihovnice navštívily knihovny v Češnovicích (obdivovaly knihovničku v exteriéru - regál na návsi ) a v Pištíně. Navštívily také hasičské muzeum v Češnovicích a včelařskou expozici v Pištíně. Prohlédly si celou obec. Při krásném počasí si i vyměňovali svoje zkušenosti knihovnice z malých knihoven, které jinak nemají v našem regionu (pokud nejsou členky SKIP) možnost se navzájem poznávat, jen na školeních v JVK Č. Budějovice.

Starostové v té době probírali možnosti žádostí a projektů...

Druhý den pokračoval představením obce Pištín, jejich projekty, spolková činnost a plány do budoucna.

Celého setkání se celkem zúčastnilo 17 knihovnic se svými starosty nebo zástupci samosprávy.

Celé setkání proběhlo v příjemné atmosféře, za krásného počasí a byla možnost se navzájem poznávat a hovořit společně o své práci, vyměňovat si zkušenosti.

Ivana Troupová

RSS
    SKIP