4


2015

 

SKIP v akci

Co venkovské knihovny umějí a mohou XI. - Milín

Setkávání knihovníků venkovských knihoven patří už neoddělitelně do dlouhodobého programu Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Přesto se zdá nemožné, že tato akce letos vstoupila do druhé desítky svého konání.

Je všeobecně známo, že akce navazuje na soutěž Knihovna roku. Vítězná knihovna má za dva roky právo uspořádat setkání nazvané Co venkovské knihovny umějí a mohou. Díky tomu, že vítězné knihovny jsou z různých regionů, mají se knihovníci možnost seznámit nejen se zajímavou činností vítězné knihovny, ale také s krásami daného regionu. Tím se program stává zajímavým a neopakovatelným.

Milín

Hostitelskou knihovnou se letos stala Knihovna Dr. Emanuela Bořického Milíně (Knihovna roku 2013). Při organizaci jí vydatně pomáhala Knihovna Jana Drdy v Příbrami a zástupci SKIP - to vše za finanční podpory Ministerstva kultury. Ústředním tématem setkání bylo: Co společně zažijeme v podzemí a na kopcích? První kroky knihovníků z celé republiky vedly do Příbrami, kde byli očekáváni pracovníky Knihovny Jana Drdy. Byla pro ně připravena komentovaná procházka městem. Nejvýznamnější příbramskou památku, Svatou Horu, však viděli jen z povzdálí, protože zde právě probíhá rozsáhlá rekonstrukce celého areálu. Po krátkém přivítání a zahájení celé akce následovala prohlídka příbramské knihovny a drobné pohoštění. Potom se účastníci vydali do Hornického muzea. Zde se rozdělili na dvě skupiny. Ti odvážnější se vydali do podzemí dolu Drkolnov, aby si vyzkoušeli, jak se žilo havířům pod zemí. Vedle obrovského vodního kola, které má v průměru 12,4 m, je nejvíce zaujala jízda tzv. úpadnicí, což je 51 m dlouhá skluzavka, kterou se havíři do dolu dopravovali. Samozřejmě, že si jízdu vyzkoušeli. Druhá skupina, která zůstala na povrchu, se vydala z nádvoří Ševčinského dolu na krátkou projížďku hornickým vláčkem.

Pak už nezbylo než se přesunout do motorestu "U Milína", kde po ubytování a večeři pokračoval připravený program. Nejprve všechny přivítal a s obcí Milín seznámil, pan místostarosta Ing. Vladimír Vojáček. Potom Mgr. Václav Trantina přiblížil významnou osobnost regionu spisovatele a překladatele Hanuše Jelínka. Následovalo představení jednotlivých účastníků a předvedení DVD z loňského setkání v Ratíškovicích, které zhotovil náš neúnavný dokumentátor Miroslav Bláha. Vyvrcholením večera byla gratulace M. Bláhovi k jeho nastávajícím 70. narozeninám.

Druhý den byl tradičně věnován odbornému programu, kterého se také účastní knihovníci z blízkého i dalekého okolí. Celkový počet zájemců se tak rozrostl na 80.

Příbramsko je nerozlučně spjato s osobou spisovatele Jana Drdy. Vzhledem k tomu, že si letos připomínáme 100. výročí jeho narození, nebylo možno jej opomenout. Pracovnice příbramské knihovny Mgr. Naďa Čížková seznámila přítomné s jeho životním příběhem. Všichni pak také obdrželi knížku Drdových fejetonů Svět viděný zpomaloučka, kterou vydala příbramská knihovna. Dr. Vít Richter pak následně přiblížil obecenstvu budoucnost našeho knihovnictví, když hovořil o Koncepci knihoven na léta 2015 - 2020. Činnost Centra pro celoživotní vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových v Rožmitálu pod Třemšínem představila Dana Súlovcová. K tomu, aby se i malé knihovny snažily modernizovat služby svým čtenářům, vybídla Bc. Lucie Filipiová, když poukázala na možnosti SMS komunikace pro knihovny. Další prezentace patřila paní Věře Povalačové, knihovnici Obecní knihovny v Horní Lidči (Knihovna roku 2014). Na závěr jejího vystoupení se přidal i pan starosta Josef Tkadlec a oba pak pozvali knihovníky na 12. setkání, které se uskuteční za rok právě v Horní Lidči. Teoretickou část odborného programu uzavřela svým vystoupením na téma: Vzdělávání venkovských knihovníků, Mgr. Zlata Houšková.

Následoval přesun účastníků do Centra volnočasových aktivit v Milíně. Zde byli všichni přivítáni vystoupením skupiny mladých harmonikářů. Následovala prohlídka areálu a seznámení s činností hostitelské knihovny. Vše doplněno ochutnávkou regionálních specialit. Dopolední program byl zakončen prohlídkou areálu starého pivovaru.

Odpoledne knihovníci společně navštívili Památník vítězství, místo posledního boje 2. světové války na evropském kontinentu. Válečné a poválečné události připomněla také návštěva Památníku Vojna v Lešticích. Tento původně zajatecký tábor pro německé válečné zajatce, sloužil v období 1949-1951 jako tábor nucených prací a následně do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu.

Hostitelé se snažili ukázat návštěvníkům, že Příbramsko není jen místo šachet a politického útlaku, ale že se jedná o kraj bohatý na přírodní krásy a zajímavou historii. Důkazem toho byla návštěva poutního kostela Maková Hora. V tomto barokním kostele sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karelské měli všichni možnost poznat svérázného pana faráře, který velmi ochotně upozorňoval na všechny krásy svého kostela. Vyhlídka od kostela byla jedinečná.

Znovu se objevila stopa spisovatele Jana Drdy - cílem byla vesnice Dalskabáty. Knihovníci zde prožili příjemné překvapení. Nejdříve pan místostarosta Ing. Vladimír Vojáček přečetl úryvky z pohádky "Zapomenutý čert" a v zápětí se objevily i známé pohádkové postavy - baba Plajznerka a čert Trepifajksl (alias Mates) - které představovaly dcery pana místostarosty. Všichni pak měli možnost ochutnat skvělou "plajznerčinu houbovku". Byla vskutku excelentní!!!

Další kroky vedly do Milína, kde v místním kině bylo připraveno promítání nejzajímavějších akcí, které se v obci v poslední době konaly. Vše doplněno rautem, po kterém následovala krátká procházka obcí. Večerní program byl věnován neformální výměně zkušeností a ochutnávce krajových specialit. O dobrou náladu se postaral svou hudbou Swingový orchestr for evergreens.

Poslední den pokračovali účastníci v objevování krás regionu. Nejprve navštívili Památník Karla Čapka (Strž) v Huti u Dobříše. Následovala návštěva Městské knihovny v Dobříši, kde návštěvníky zaujala především neobvyklá výzdoba interiéru knihovny. Definitivní tečkou za letošním setkáním byla procházka zámeckou zahradou dobříšského zámku. Celá akce byla zdokumentována a bude k dispozici v kronice a na DVD.

Na závěr zbývá jen poděkovat všem organizátorům za skvěle odvedenou práci a případné zájemce pozvat na příští setkání do Horní Lidče. Zapište si do kalendáře datum 15. - 17. 9. 2016 a nezapomeňte se včas přihlásit!

Daniela Wimmerová

RSS
    SKIP