4


2015

 

SKIP v akci

Mediální analýza Týdne knihoven 2015

ANOPRESS

Ve dnech 5. až 13. října 2015 se konal již 19. ročník celostátní akce Týden knihoven, jehož ústředním tématem letos byl ,Maraton čtení'. Cílem této akce bylo dosáhnout toho, aby v průběhu TK knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. Nad akcí opět převzal záštitu Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Následující mediální analýza byla zpracována za období od 1. 10. 2015 do 13. 10. 2015. Monitorovanými zdroji byly celostátní deníky, televizní a rozhlasové vysílání, regionální tisk, monitorované časopisy a internetové zdroje (kompletní seznam na http://www.anopress.cz/sledovana-media).

Zdroje

Celkem bylo o Týdnu knihoven publikováno 263 příspěvků. Nejvíce se tomuto tématu věnovaly regionální deníky (177 článků) a internetové zdroje (27 článků).

Graf 01

Z regionálních deníků byla Týdnu knihoven 2015 nevětší pozornost věnována ve středočeských denících (31 článků) a v denících Plzeňského a Karlovarského kraje (28 článků).

Z jednotlivých regionálních deníků věnoval letošnímu ročníku Týdne knihoven nejvíc prostoru Chebský deník s 8 články a Písecký deník se 7 články a Berounský a Písecký deník se 6 publikovanými příspěvky.

Z celostátních deníků se tomuto tématu věnovala Mladá fronta Dnes (12 příspěvků), Právo (5 článků) a Haló noviny (3 články).

Graf 04

Celkově byla tato oblast zastoupena podílem 8% na celkovém počtu publikovaných příspěvků, což je o 2% více, než v loňském roce.

Graf 05

 

V internetových zdrojích bylo publikováno 10% příspěvků, z toho nejvíce vyšlo na webu denik.cz (7 příspěvků) a webu parlamentnilisty.cz (4 příspěvky).

Graf 06

Z celkového počtu 263 příspěvků publikovalo 81 příspěvků top 13 zdrojů1 Nejčastěji o Týdnu knihoven psala Mladá fronta Dnes, kde bylo publikováno 12 příspěvků.

Graf 07

Publicita akcí konaných v rámci Týdne knihoven 2015

Z jednotlivých akcí, které probíhaly v rámci letošního Týdne knihoven, byla nejvíc medializovaná akce Zažijte knihovnu jinak (45 článků) a soutěž Knihovna roku (38 článků).

Graf 09

 

Mediální analýza - Týden knihoven 2015 (.pdf)

RSS
    SKIP