4


2015

 

SKIP v akci

Knihovnický happening 2015 aneb Literární region-tour ve Vyškově

V září 1997 se konal první celostátní ročník Týdne knihoven; o dva roky později jsme jej zahájili na Staroměstském náměstí v Praze setkáním knihovníků, tedy happeningem. Sešlo se nás tam několik set - upoutali jsme pozornost i cizinců, kteří zrovna náměstím procházeli. Nebylo divu, ty kostýmy se prostě nedaly přehlédnout! Jenže jsme měli smůlu na sdělovací prostředky - ty referovaly o protestu snad patnácti jakýchsi aktivistů proti čemusi, o čemž již za pár měsíců nikdo nevěděl. Potom se konaly happeningy v různých městech. Zdálo se mi však, že se zvolna mění ve velice příjemné setkání knihovníků, že jim sice dokážeme ukázat, co všechno ti knihomolové dokáží udělat - ale naši čtenáři zde zůstávali stále více v roli statistů. Nabídl jsem se proto, že letošní ročník uspořádáme ve Vyškově, a ty pasivní diváky "vtáhneme" do hry.

Knihovnické týmy dostaly za úkol připravit pro Vyškovany literární prezentaci své knihovny či města, zatímco, kolemjdoucí návštěvníci budou obcházet jednotlivé stánky a hodnotit je. Motivací jim bylo, že za každý odevzdaný soutěžní lístek budou odměněni (sklenkou vína); tři vylosovaní navíc obdrží ceny.

Po celou dobu tohoto klání probíhal na podiu kulturní program, během něhož zástupci týmů přednesli krátké zdravice a pozvání veřejnosti ke svému stolu.

Na závěr pak bylo vyhodnocení týmů, předání darů veřejnosti a putovního džbánu pro vítěznou knihovnu.

Nespornou zásluhu na dobrém průběhu mělo nádherné počasí, což je u tohoto druhu akcí naprosto nezbytným předpokladem úspěchu. Můžete mít všechno fantasticky připravené, ale při nevlídném počasí je to naprostý debakl (prostě se to "nějak" odbude kdesi v sále, nepochybně nádherném).

V podvečer se v Knihovně Karla Dvořáčka konal rovněž tradiční program pro registrované knihovníky a oficiální hosty; jeho vyvrcholením byla beseda a autorské čtení Martina Reinera, jehož román Básník Ivan Blatný získal vedle nejrůznějších ocenění oprávněně i značnou pozornost kulturní veřejnosti.

V sobotu pak probíhal již tradiční doprovodný program. Vyškovský happening byl současně poctou spisovateli Karlu Dvořáčkovi, od jehož úmrtí (20. 8. 1945) uplynulo 70 let.

Happening očima vyškovských knihovníků:

Pro tuto příležitost jsme vyzdobili naši knihovnu dekoracemi ze starých knih a zahalili jsme ji do nebeské modré barvy. Naši přátelé - knihovníci si pro nás připravili zajímavá a pěkná vystoupení, u kterých jsme se všichni skvěle bavili.

Lucie Svobodová

Moderátorská schopnost Zdeňky Adlerové dokázala přilákat spousty lidí. Zpočátku se mohlo zdát, že happening byl pouze pro knihovníky, ale skvělá atmosféra na pódiu se přenesla i do publika a nakonec celá akce připomínala... prostě knihovnický happening. Není důležité, kdo nakonec vyhrál. Knihovníci z celé republiky dokázali, že si umí dělat legraci i sami ze sebe a nejsou pouhými knihomoly, jak se často veřejnost domnívá.

Jan Řezníček

Krátce před 15. hodinou vyrazil od KKD průvod knihovníků na Masarykovo náměstí, kde už byly připraveny stánky pro 14 soutěžících knihoven, které měly zábavnou formou představit své město nebo svůj region. Diváci z řad Vyškovanů dostali u stánku pořádající knihovny soutěžní list, se kterým měli obejít stánky a vybrat 3 knihovny, jejichž prezentace se jim nejvíce líbily. Účast byla hojná - soutěžilo asi 50 lidí z vyškovské veřejnosti. Za vyplněný soutěžní list nabízely knihovnice na "domovském" stánku pohárek vína, dětem pak sladkosti. Na závěr byly tři vítězné knihovny a tři vylosovaní soutěžící odměněni pěknými cenami.

Ludmila Orálková

Náměstí zahýřilo barvami, zavonělo vínem, slivovicí, koláčky i jinými krajovými specialitami... a pak zašustělo stránkami knih, rozeznělo se zpěvem i tóny kytary. Tradiční Happening začal.

Jak sluneční paprsky postupovaly po dláždění, střídaly se na pódiu vyškovské osobnosti a knihovnické týmy se svými zdravicemi. Mnozí se možná až zde dověděli, že stojí na náměstí, o němž píše i slavný Lev Nikolajevič Tolstoj ve svém románu Vojna a mír.

Před sedmnáctou hodinou už zvolna halil náměstí stín - slunce však zůstávalo nadále v očích i v srdcích několika stovek účastníků "knihovnické veselice".

Zdeňka Adlerová

Vladislav Raška

Fotogalerie

RSS
    SKIP