4


2015

 

Do rámečku

Letošní cena MARK potěšila Evu Vojtíškovou z Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Znáte službu půjčování hraček v knihovnách? Nebo už dokonce hračky u vás půjčujete? Lekotéku - půjčování hraček pro děti se specifickými potřebami do českého prostředí uvedla Eva Vojtíšková, projektová manažerka Knihovny Jiřího Mahena v Brně (KJM), která za uplatňování netradičních postupů při zavádění nových služeb v knihovnách obdržela cenu MARK 2015 pro mladé knihovníky a knihovnice. Eva Vojtíšková pracuje v KJM od roku 2010. Za tu dobu měla možnost v mnoha případech prokázat schopnost nekonvenčního myšlení, a to od začátku své profesní dráhy.

Nejprve se v roce 2012 věnovala řízení projektu Ruku v ruce. Projekt byl zaměřen na integraci dětí s různými druhy handicapů do majoritní společnosti. Zaměřen byl na zraková, tělesná a mentální postižení a dotýkal se potřeb dětí ze sociálně vyloučených skupin. Jeho činností bylo zasaženo přes 4 500 dětí, celkem bylo realizováno 262 besed (4 cykly) a 10 integračních programů. Eva Vojtíšková mimo jiné garantovala vydání metodického materiálu pro knihovníky a pedagogy, v němž shromáždila veškerá témata z realizovaných besed a integrací a je k dispozici na stránkách knihovny (www.kjm.cz). Ještě dodejme, že za služby poskytované osobám s handicapy získala KJM cenu Knihovna roku 2012 a cenu MOSTY 2012.

Zkušenosti z projektu Ruku v ruce bohatě zúročila při realizaci dalšího projektu, kterým je v úvodu již zmiňovaná "Lekotéka". Půjčování hraček a didaktických pomůcek v knihovně nebylo a není samoúčelné, určitě jej nelze chápat "jen" jako další způsob rozšíření nabídky. Hračky a pomůcky se půjčují do rodin a škol, své uplatnění však nacházejí i během vzdělávacích programů v knihovně. Primárně je služba nabízena dětem s handicapy, avšak přístupná je zdarma všem. Společně se vzdělávacím potenciálem přináší přidanou hodnotu knihovnám i veřejnosti - hračky se stávají dostupné i dětem, které si je z ekonomických důvodů nemohou dovolit, a taktéž knihovna prostřednictvím projektu může dosáhnout na prostředky ke koupi těchto mnohdy i nákladných pomůcek.

Služba se inspirovala zahraničními modely, zejména. knihovnickou praxí ze Skandinávie, od které převzala svůj název (Lekotek - švédský výraz pro Play Library, tj. půjčovnu hraček). Hračky, které v KJM najdete, aktuálně se jedná o soubor cca 350 položek, rozvíjejí u dětí fantazii, tvořivost, zručnost, napomáhají k rozlišování barev a tvarů, procvičují přesnost, jemnou motoriku, zlepšují postřeh, logické myšlení apod. Jedná se o nejrůznější skládanky, puzzle, zvukové knihy, kreslící tabulky, maňásky, muzikoterapeutické hudební nástroje, tyflopomůcky a další.

Hračky jsou kromě Ústřední knihovny KJM dostupné i na 16 pobočkách a v Mahenově památníku. Díky této činnosti KJM obdržela diplom MK ČR za Informační počin 2014.

Přejděme nyní k dalším rovinám činnosti Evy Vojtíškové, neboť popisovanými projekty rozsah jejího záběru ještě nekončí. Zmínit můžeme inspirativní vliv při účasti na kampani Tramvaj čtenářů. KJM obstála v mezinárodní konkurenci zahraničních knihoven a v roce 2014 získala 1. místo v soutěži IFLA International Marketing Award.

Přínos Evy Vojtíškové v našem oboru je nepopiratelný, věřím, že cena MARK jí byla udělena právem. Proto k neúplnému výčtu činností přidám ještě její nejnovější dílo - realizaci projektu Literárních laviček Mahenky a Jiřinky na dvou místech Brna. V případě knihovniček/laviček se inspirovala tzv. knihobudkami určenými k výměně knih na veřejných místech. Myšlenku rozvinula o unikátní mobiliář, který lze prostorově propojit s městskými lavičkami. Tímto veřejnosti nabídla nejenom možnost zajímavé knižní nabídky v centru města, ale přispěla k oživení veřejného prostoru a ke zpříjemnění pobytu v centru.

Otázka pro Evu Vališovou: Čím je pro vás knihovnictví zajímavé? Co byste vzkázala studentům?

Studovala jsem zcela jiné obory než knihovnictví a práci v knihovně jsem vlastně vůbec neplánovala. V knihovně jsem ale dostala příležitost rozvíjet nápady, zkušenosti a přivádět do knihovny nové kontakty. A zároveň příležitost učit se mnoha novým věcem. Práce v knihovně je pro mne pestrou směsicí od "malých roztomilých projektů" - např. veřejné knihovničky, zážitkové večery pro veřejnost až po "velké evropské projekty" - aktuálně investiční projekt na technické dovybavení knihovny zejména interaktivními technologiemi. Knihovny, alespoň jak je já vnímám, poskytují svým zaměstnancům poměrně široké pole působnosti a zázemí veřejností velmi uznávané instituce. Tato věta možná zní jako z inzerátu na práci knihovníka, nicméně skutečně tak knihovnu vnímám. Studentům bych přála, aby je neopouštěl entusiasmus, se kterým se vrhají do prvního velkého zaměstnání, aby měli pro svoji činnost stále dost inspirace a hlavně, aby měli štěstí na osvícené kolegy a aby je práce - ať už je s knihovnickým vzděláním zavede kamkoli - především bavila a naplňovala.

Edita Vališová

RSS
    SKIP