3


2015

 

Informační servis

Muzeum knihy a knihtisku

Předkládám tenhle svůj článek čtenářské veřejnosti Bulletinu SKIP i když jsem si vědom, že se nejedná o žádnou aktivitu SKIPu, dokonce ani žádný projekt nějaké paměťové instituce, potažmo jakékoliv státní instituce. Tohle je o naplnění snu jednoho člověka a plnění snů by mělo být vždy hodno pozornosti.

Když vyšel jeden rozhovor v Grand Bibliu (pro knihovníky - 2011, roč. 5, č. 2. s.12 - 13), odpověděl dotazovaný, pan Ing. Oto Rubner, na otázku ohledně budoucích plánů takto "Ano, v současné době pracujeme na zřízení muzea knihy a knihtisku. Ten projekt ve mně zraje již několik let... A to, že město Plzeň vyhrálo v soutěži o Evropské hlavní město kultury nám k realizaci projektu jistě "nahrává". Snad se vše podaří realizovat..."

Muzeum knihy a knihtisku

Rozhovor spolu s časopisem zapadl (časopis snad ještě o něco hlouběji) a čas ubíhal. Ale pan Rubner nebyl z těch, co se snadno vzdávají. Od mládí, kdy se vyučil v tiskárně, zamazán tím staroslavným "černým" řemeslem, procházel všemi stupni v místní tiskárně. Vysokoškolská studia absolvoval během zaměstnání a ta mu dala potřebný rozhled, který mohl v příhodný čas uplatnit. Privatizací jedné části tiskárenského molochu Stráž získal budovu, v které se tisklo již od roku 1912. Ta stoletá tradice, která se tiskařskou černí a literami vtiskla do zdí, stropů a podlah té budovy, se stala katalyzátorem té myšlenky, toho snu a povzbuzovala k naplnění.

Ing. Rubner byl bohužel s nápadem na založení muzea odmítnut spolkem Plzeň2015, ale naštěstí dostal příležitost se přihlásit s projektem na získání prostředků z evropských fondů. A tak byl v roce 2014 v ROP jihozápad v ose III. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu schválen projekt pod názvem Muzeum knihtisku a knihy v Plzni. Projekt představoval postavení nové budovy, její propojení se stávající budovou tiskárny, vytvoření expozice muzea a příslušného zázemí. Otevření bylo stanoveno na 25. května 2015. Každý, kdo si nyní porovná ta dvě data, musí uznat, že lhůta na realizaci byla více než šibeniční. Ale zde opět zapracovala vytrvalost a houževnatost Ing. Rubnera, který přes všechny nesnáze a problémy donutil stavební firmy k dodržení termínů. Počátkem roku 2015 jsme se, prostřednictvím smlouvy o spolupráci, na projektu začali podílet my jako knihovníci Západočeského muzea v Plzni, přesněji řečeno Mgr. Lenka Bendová a PhDr. Ila Šedo. V úzké spolupráci s Ing. Rubnerem jsme navrhli scénář, napsali libreto a doprovodné texty a provedli výběr doplňkové obrazové dokumentace. Mgr. Ivana Vyhnalová provedla makety tří historických plzeňských prvotisků. Vlastní realizaci provedly pracovnice DTP tiskárny Nava.

Muzeum knihy a knihtisku

A tak se konečně roku 2015 25. května v 15. 00 otevřely dveře zcela nového muzea, které předkládá, připomíná a oslavuje pamětihodnou dobu plzeňského knihtisku, jako dobu prvního tisku v Čechách. Věříme, že první návštěvníci budou shovívaví k dětským chybám, které se budeme snažit co nejdříve opravit. Rovněž přednáškový sál zatím hledá svoji náplň a malá výstavní místnost je zatím použitá jako odkladiště strojů, které se teprve budou restaurovat a chystat pro další rozšíření expozice. Nicméně do budoucna by měla sloužit především plzeňským výtvarníkům, majících co do činění s knihou.

Zveme tedy i Vás, všechny knihovnice a knihovníky, abyste navštívili nové muzeum a oslavili s námi splnění jednoho snu - vytvoření Muzea knihy a knihtisku v Plzni

Ila Šedo

RSS
    SKIP