3


2015

 

Co nového ve SKIP

V regionech - Středočeský region

Středočeské knihovnické putování 2015

Oblíbený knihovnický zájezd po středočeských knihovnách letos směřoval do dvou malých městských knihoven. O své zážitky jsme se podělily (účastníkem nebyl letos ani jeden knihovník) s několika pražskými kolegyněmi, které využily naší nabídky volných míst.

Městská knihovna Čáslav nás uvítala v příjemných a vzdušných prostorách, rekonstruovaných už před 10 lety. Na interiéru však není patrné žádné opotřebení. Knihovna je začleněna do jedné organizace s informačním střediskem a městským muzeem, které však sídlí v samostatné budově nedaleko centra města. Samotná knihovna s informačním střediskem mají výhodnou polohu v rohové budově na náměstí. Přízemí je určeno pro dospělé čtenáře a informační centrum, v prvním patře se nachází dětské oddělení a společenský sál, který slouží pro pořádání kulturních a vzdělávacích programů. Jedním z tradičních je např. Univerzita volného času. Na stěnách jsme se podle podpisů dočetli o návštěvách spisovatelů, ilustrátorů a dalších významných osobností kulturního a společenského života.

Místní knihovnice se mají co otáčet, na obsluhu obou oddělení a informačního střediska je jich jen pět a půl a provozní doba je opravdu široká. Ale je vidět, že je práce těší a stále mají nové nápady. Zaujal nás např. originální "bibliobox" v přízemí hned za vstupními dveřmi do knihovny nebo teta Bětuše v oddělení pro děti .

Městská knihovna ve Zruči nad Sázavou také stále září novotou. Místní kronikář ale hovoří o zahájení provozu už v červnu roku 2012. Budova byla původně postavena jako škola pro Baťovy závody. Velké místnosti, pro knihovnu ještě rozšířené o chodbu, jsou pro moderní služby knihovny ideální. Knihovna má k dispozici celou polovinu 1. patra, 336 m2. Má dvě oddělení - pro dospělé a pro děti. Návštěvníkům slouží mnoho míst k sezení pro odpočinek i ke čtení. Každé oddělení má 3 internetová místa. Při akcích pro děti je využívána interaktivní tabule. V prvním patře budovy má knihovna spolu se spolky k dispozici velkou místnost pro pořádání kulturních a vzdělávacích pořadů a společenských akcí. V tomto sále jsme také absolvovali vzdělávací blok našeho zájezdu. Kolegyně Dáša Strbíková z MěK Kutná Hora nám v prezentaci Hrátky s pamětí ukázala, jak a proč se máme o svou paměť starat, aby nám dobře sloužila až do pozdního věku.

Jako višničku na dortu jsme si prohlédly místní zámek, který dosud prochází rekonstrukcí. Není a nebude to ale historický skanzen. Zámek totiž od restituentů koupilo město, a po ukončení všech oprav a úprav bude obyvatelům sloužit v denním životě. Sídlí zde obecní úřad, probíhají zde svatby, vítání občánků a nově z půdy tu byla vytvořena moderní galerie. V současnosti jsme si mohly užít a vyzkoušet interaktivní výstavu Devatero pohádek podle Josefa Čapka. Ze zainteresovaného projevu průvodkyně, ale i předtím knihovnic, jsme pochopily, že místní berou věci veřejné za své a podle toho s nimi nakládají. Bylo velmi osvěžující se i dnes setkat s takovýmto postojem.

Za inspirující zájezd patří dík nejen organizátorskému týmu - členkám regionálního výboru SKIP Střední Čechy a jeho předsedkyni, ale i knihovnicím v navštívených knihovnách. Společně nám připravily velmi příjemný den nabitý zajímavými zážitky.

Naděžda Čížková

Výlet do Památníku Karla Čapka ve Strži

Městská knihovna v Kutné Hoře si na jaře připomínala 70. výročí úmrtí Josefa Čapka cyklem přednášek o jeho výtvarné, ale i literární tvorbě. Tečkou za tímto cyklem byl výlet do Památníku Karla Čapka.

Strž

Ve čtvrtek 2. 7. v 8.00 hod ráno vyjel plně obsazený autobus pro 20 osob směrem Stará Huť u Příbrami. Cesta ubíhala v klimatizovaném autobuse příjemně. V 9.30 hod už jsme vystupovali ve Staré Huti v místě zvaném Strž. Od 10.00 hod. byla pro nás připravena komentovaná prohlídka památníku. Paní průvodkyně, velmi příjemná dáma, nás poutavým vyprávěním provedla životem bratří Čapků. Samotný památník se všem velmi líbil. V přízemí je na jednotlivých panelech popsán soukromý i veřejný život rodiny. V prvním patře se dochovala pracovna Karla Čapka. V podkroví patří jedna místnost vzpomínce na Ferdinanda Peroutku (přítele Karla Čapka) a druhá je věnována profesnímu životu herečky Olgy Scheinpflugové, manželky Karla Čapka. Po skončení prohlídky jsme ještě zhlédli film o životě bratří Čapků. Památník je velmi hezkým a klidným místem, které důstojně připomíná Karla Čapka a jeho blízké.

Strž

Ve 12.00 se celá naše výprava přesunula do 6 kilometrů vzdálené Dobříše. Těšili jsme se na prohlídku zámku a přilehlých zahrad. Každý si sám vybral, kam zamíří. Někteří z nás si prohlédli i výstavu nazvanou "Hvězdy stříbrného plátna", která je momentálně v dobříšském zámku instalována.

Dagmar Strbíková

RSS
    SKIP