3


2015

 

Co nového ve SKIP

Setkání seniorů 25. - 27. 8. 2015

Úspěšně proběhlo Setkání seniorů SKIP v Olomouci. I přes prvotní šok, kdy na trase nádraží - ubytování byla nalezena nevybuchlá bomba z druhé světové války, jsme příjemně zahájili návštěvou olomoucké radnice, kde nás svými historickými drby z minulosti města pobavil náměstek primátora pro kulturu. Téměř všichni zvládli i 200 schodů při výstupu na radniční věž. Po prohlídce města jsme spočinuli v Knihovně města Olomouce, která se samozřejmě pochlubila svými současnými aktivitami, ale také ukázala, že "je stále co zlepšovat" a představila své plány pro budoucnost.

Setkání seniorů - Olomouc

Druhý den, za slunečného počasí, jsme zhlédli nejkrásnější hrad široko daleko - Bouzov, prověřili služby Městské knihovny v Litovli a duchovně se povznesli v Bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Den jsme zakončili společným posezením oživeným poslechem poezie regionálního autora Vladimíra Puhače (z úst autora).

Odborný program se věnoval budoucnosti knihoven a knihovnictví a probíhal v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci - paní ředitelka této knihovny Helena Sedláčková ukázala, že univerzitní knihovna neznamená zatuchlost a akademičnost, takže Roman Giebisch z původně zamýšleného pesimistického tónu přešel do radostného, když mluvil o budoucnosti knihovníků, a na závěr Martina Wolna představila svoji novou, skutečnou knihovnu 21. století.

Aby bylo jasné, že se nejednalo jen o nějakou výletní turistiku, obdrželi všichni účastníci certifikát, takže splnili veškeré podmínky k tomu, aby byli stále považováni za vzdělané a aktivní knihovníky :-).

Setkání seniorů - Svatý Kopeček

Ráda bych poděkovala Městské knihovně v Litovli a Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci za spolupráci při organizaci tohoto setkání (sešlo se 40 knihovníků opravdu z celé republiky) a především pak SKIPu ČR a SKIPu Moravskoslezského a Olomouckého kraje za finanční podporu, která umožnila udělat radost našim bývalým kolegům.

Radost přinesli svojí aktivitou a optimismem účastníci i nám, kteří jsme setkání organizovali. Děkujeme.

Lenka Prucková

RSS
    SKIP