3


2015

 

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Z VV SKIP 11. 6. 2015

  • Projekty SKIP podpořené dotací MK ČR musí proběhnout nejpozději do konce listopadu. Je nutné řídit se materiálem Nakládání s finančními prostředky a vyúčtování projektů.

  • Novela stanov SKIP - ve všech regionech proběhla diskuse o základních principech změny stanov. Ke všem otázkám budou pokračovat jednání a hlasování o konečné podobě stanov proběhne na valné hromadě SKIP ČR, která se uskuteční 15. 6. 2016 v Hradci Králové. Valnou hromadu doplní ve dnech 14. a 16. 6. 2016 odborná konference Architektura a výstavba knihoven.

  • Diskuse se rozpoutala kolem názvu organizace momentálně s těmito závěry:

  • VV SKIP souhlasil s dílčí úpravou stávající názvu, která je vynucena novým občanským zákoníkem, návrh na nový název zní Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, z.s.

  • Předsednictvo SKIP připraví do září novou variantu návrhu stav se zapracováním všech námětů.

  • Návrh na zásadní změnu názvu SKIP bude diskutován spolu s novým návrhem stanov. Předsednictvo SKIP připraví podklady pro diskuzi o novém názvu.

  • V termínu 27. - 29. 4. 2015 proběhl workshop ÚKR k přípravě Koncepce. Kompletní výstupy z jednání jsou uveřejněny na http://ukr.knihovna.cz/stanoviska-a-dokumenty-ukr-cr/ .

  • V souvislosti s diskusí o prioritách rozvoje českých knihoven na léta 2016 až 2020 uspořádal SKIP v dubnu anketu mezi svými členy i ostatními pracovníky knihoven. Anketa byla anonymní, zúčastnilo se jí celkem 61 respondentů. Zpracovaný soubor je uveřejněn na: http://www.skipcr.cz/aktuality/anketa-o-prioritach-rozvoje-ceskych-knihoven-na-leta-2016-az-2025

Z PVV SKIP 15. 7. 2015

Připravuje Kateřina Hubertová

RSS
    SKIP