3


2015

 

Co nového ve SKIP

Jdeme svou vlastní cestou

Rozhovor s předsedkyní moravskoslezského a olomouckého regionu SKIPu Zuzanou Bornovou.

Narozena v roce 1960, vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor: Knihovnictví a vědecké informace (1985). Vdaná, 2 děti. Slabost pro malá plemena psů, knihy Vlasty Javořické, kabelky a květenu všeho druhu. Životní cíl - dožít se důchodu zdravá, svěží a zdolat úskalí francouzštiny. Zatím se to moc nedaří.

Váš region je velmi aktivní, jak je znát i z našeho Bulletinu, objevují se zprávy o aktivitách Klubka a dalších společných akcích, v létě jste spustili nové webové stránky. Které akce jsou pro Vás ty stěžejní, tradiční?

Náš regionální výbor zaštiťuje, pořádá nebo se organizačně podílí na mnoha akcích. Pravidelně podporujeme setkávání klubkových knihoven na jarním a podzimním setkání. Probíhá v různých knihovnách v kraji, kde mohou kolegyně získat další inspiraci pro svou práci. V září proběhne za finanční podpory SKIP10 také Kniholympiáda, soutěžní setkání dětských kolektivů. V prvním pololetí proběhl III. ročník semináře Kritické myšlení, pod vedením osvědčené lektorky Kateřiny Šafránkové zaměřený na metody aktivního učení, které mohou posloužit jako výborný pomocník informačního vzdělávání v knihovnách.

SKIP10 se organizačně podílí i na konferenci K21 v Opavě, letos také finančně podpořil přehlídku OKNA v Třinci nebo seminář v Havířově - Knihovna pro všechny.

Pro naše seniory každoročně pořádáme podzimní setkání, které střídavě probíhá v Olomouckém nebo Moravskoslezském kraji. Kulturní činnost menších členských knihoven je pravidelně podporována z dotačního titulu SKIP10.

Poslední listopadovou středu probíhá pravidelně Den knihovníků, letos je hostitelkou Městská knihovna v Českém Těšíně.

V letošním roce nově připravujete semináře Regionální literatura a Nové možnosti komunitních knihoven. Proč zrovna tato témata?

Na sklonku minulého roku přišla Zdenka Daňková s myšlenkou jak zajímavě uchopit regionální literaturu. Inspirací jí byla nejen Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně, se kterou spolupracuje, ale i obrovské zázemí regionálních autorů a umělců, kteří se podílejí na životě v šumperském regionu. I přes velmi zajímavý program, se na seminář nepřihlásilo dostatečný počet zájemců, takže se seminář bohužel nekoná v takovém rozsahu, jak by si představovali organizátoři ze šumperské knihovny. Pro nízký počet přihlášených účastníků proběhne jednodenní setkání pouze v režii MěK Šumperk.

Věřím, že seminář v Českém Těšíně v říjnu nebude takto poznamenán malou účastí a úspěšně proběhne. Těšínská knihovna je známá svými zajímavými programy pro veřejnost. Ve své činnosti dokáže propojit genius loci česko-polského města a nabídnout knihovnám návod, jak na půdě knihovny vytvořit místo pro neformální setkávání různých komunit města.

Letošní velkou výzvou je pro váš RV příprava plánovaného Setkání knihovnických seniorů SKIP v Olomouci, které proběhne ve dnech 25. 8. - 27. 8. 2015. Organizační zátěž leží takřka celá na Knihovně města Olomouce. Pro seniory z celé republiky je připraven velmi zajímavý program, prohlídka historické Olomouce, návštěva městské knihovny v Litovli i hradu Bouzov. Velmi osvědčený je také seminář Literatura pro děti, který pořádá Městská knihovna v Přerově, letos proběhne již 4. ročník.

Jaké cíle si klade SKIP ve Vašem kraji? Co se mu daří a co méně? Jak jste na tom např. s novými členy, řešíte celostátní témata?

SKIP10 můžete kromě nových webových stránek najít i na facebooku. A sledovanost na nám úspěšně stoupá. Kolega Pavel Cimbálník pracuje na nové elektronické evidenci členské základny. Nové webové stránky má i Klubko. Rezervy máme, asi jako všechny výbory, v komunikaci se členskou základnou. Členové nehlásí změny a často to bývá detektivní práce, než se dopátráme správných údajů. Maily z naše regionální e-konference končí na mnohých knihovnách ve spamu. Naši členové pak mají dojem, že se nic neděje. Chápu, že práce v SKIPu je vždy o chuti udělat něco navíc nad rámec svých pracovních povinností na úkor volného času. Díky velkému nasazení našeho výboru se nám daří dotáhnout takřka všechny naplánované akce ke zdárnému konci, i když probíhají na území dvou krajů. Mrzí mě, že ne o všechny akce SKIPu je zájem, ale souvisí to s velkou nabídkou jiných akcí a školení, je to i o ochotě knihoven vyjet na akce mimo a na více dní.

Se stavem členské základny jsem velmi spokojená, od počátku roku nám přibylo 6 nových (individuálních členů (celkem nyní máme 109) a 5 kolektivních členů (celkem 112).

Celostátní témata a vášnivé diskuze kolem nového názvu spolku, svazu či asociace nás nechávají celkem v klidu. Většina členů výboru má za to, že není třeba měnit zavedený název, důležitá je chuť pouštět se do společných akcí. My moc neteoretizujeme, "bo neni čas!". Raději jdeme svou cestou a necháváme mluvit jiné. Podle toho, kolik akcí a projektů jsme schopni během roku realizovat, to není špatná cesta.

Jak vnímáte sebe jako knihovnici, respektive jak vás vnímá vaše okolí? Je pro ně vaše profese zajímavá?

To zní jako diagnóza. Samozřejmě jsem profesí mírně deformována, na procházkách sleduji výlohy knihkupectví, novinky na knižním trhu apod. Ale že bych fanaticky skákala do každé knihovny, to nemohu tvrdit. Pro své okolí sloužím jako knižní poradna, mobilní katalog či donáška knih. Pro tyto schopnosti a možnosti jsem poměrně oblíbená.

Čím relaxujete od knihovny a potřebujete si od ní vůbec odpočinout?

Dobrého jen pomálu, jak říká klasik. Odpočinek a zdravý odstup je nutný. Relaxuji hýčkáním svých slabostí, koukáním do zeleně a jsem ráda sama.

Co byste vzkázala studentům knihovnictví, aby je to přesvědčilo pro práci v knihovně?

Láska k četbě nestačí, práce v knihovně je hlavně práce s lidmi. Takže to chce pevné nervy. Jako v každé profesi, i v té naší, se musíte najít a na to vás nepřipraví žádná škola.

Tak Vám moc děkuji za rozhovor a co kdybyste do Bulletinu SKIP napsala o Kniholympiádě?

Rozhovor vedla Eva Měřínská

RSS
    SKIP