3


2015

 

Atlas

Buštěhradská knihovna v zámku

Město Buštěhrad odkoupilo zámek v dražbě roku 2003 v těžce havarijním, zchátralém stavu (propadlá střecha, stropy, aj.).

Opravilo jeho celý krov, položila novou střešní krytinu a fasádu vrchního rizalitu (středu) zámku.

V roce 2010 předalo jeho 2/3 Středočeskému kraji, jenž zde pojal záměr vybudování svého reprezentativního sídla, který se však ze známých důvodů nikdy nerealizoval; Středočeský kraj však dokončil renovaci zámeckého parku, který je dnes příjemným místem k procházkám i kulturním či společenským akcím (Dětský den, Letní kino, aj.).

Město souběžně pokračovalo v opravě své 1/3 a v únoru 2014 do renovovaných prostor přestěhovalo svůj Městský úřad (1. a 2. patro). V letošním roce byla úspěšně dokončena renovace přízemí a fasád směřujících do dvora, v září letošního roku bude dokončena renovace celé fasády západního křídla zámku.

Otevření buštěhradské knihovny

Důvodem stěhování knihovny z jejího předešlého působiště je sloučení MěÚ a knihovny do jednoho společného celku v prostorách buštěhradského zámku.

Knihovna má po přestěhování k dispozici 124m2, které jsou vybaveny novým zařízením.

Součástí knihovny je i dětský koutek a možnost posezení u stolků v přilehlém, rovněž citlivě renovovaném zámeckém podloubí, které je osazeno kopiemi dobového osvětlení (skříňové barokní

lucerny): spolu s nabídkou svého knihovního fondu a služeb knihovna vaří dobrou kávu. Ke knihovně a MěÚ na buštěhradském zámku v budoucnu přibude i turistické infocentrum.

V roce 2014 knihovna měla celkem 23 tisíc knihovních jednotek a půjčila celkem 4929 svazků, z toho 4254  pro dospělé.

Registrováno bylo 247 čtenářů, návštěvníků 2216.

Po přestěhování se očekává nárůst činnosti, k čemuž bude sloužit i 28 půjčovních hodin týdně.

Martin Kosa

RSS
    SKIP