3


2015

 

Atlas

Havířov má novou knihovnu

Vážení přátelé, čtenáři, milí knihovníci, také Havířov již poznal radost z otevření nových prostor knihovny. Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o naše pocity a zkušenosti z provozu.

Městská knihovna Havířov vznikla tak, jako město Havířov, v roce 1955, letos společně slavíme 60. výročí svého založení. Knihovna se svými cca 200 000 knihovními jednotkami patří k významným knihovnám regionu. Má téměř 8 000 registrovaných čtenářů, což představuje přes 10% obyvatel města, ročně knihovnu navštíví kolem 200 000 návštěvníků. Svými 986 akcemi ročně výrazně přispívá ke kulturně-společenskému vyžití obyvatel Havířova. A tyto akce, z nichž některé mají celorepublikovou působnost, můžeme realizovat i díky novým prostorám.

Havířov

Ale pěkně popořádku...

Vše začalo v roce 2011, kdy náš zřizovatel Statutární město Havířov po mnoha letech plánování přistoupil k rekonstrukci jednoho křídla budovy magistrátu právě pro ústředí městské knihovny. A začaly velké přípravy, aby stavební práce 7. 3. 2011 slavnostně započaly. Vlastně zůstaly jen obvodové zdi původní budovy, musel se vybudovat nový vchod, nové schodiště, nový výtah. bouralo se, přestavovalo, přistavovalo. Celá rekonstrukce, jak jsem ji vnímala já, jako stavební laik, probíhala bez větších komplikací. Z počátku jsem si vůbec nedovedla představit konečnou podobu. Ale musím říci, že mě výsledek mile překvapil. Stavba byla dokonce dokončena o více než měsíc dříve, 22. 12. 2011. V lednu 2012 probíhaly dokončovací práce a odstraňovaly se menší závady. A my knihovníci jsme se pomaličku začali připravovat na velké stěhování. Říká se, že je lepší několikrát vyhořet než se jednou stěhovat. A v případě knihovny to určitě platí o to více. Stěhování začalo 23. 1. 2012, museli jsme přestěhovat přes 50 000 knihovních jednotek, stěhovala se 3 oddělení (dětské, dospělé a hudební), dále celé oddělení nákupu a zpracování knihovního fondu a oddělení ekonomické s ústředím knihovny. Stěhovala nás specializovaná firma, která používala speciální vozíčky, na které se daly knihy přímo z regálů a v nové knihovně se uložily na přesné místo v regálu novém. Takže během 1 dne byla přestěhována bez větší námahy celá pobočka. A poté jsme začali uklízet, dolaďovala se technika, spojení mezi počítači, servery tak, aby se dne 22. 2. 2012 přesně ve 2 hodiny odpoledne mohlo slavnostně otevřít.

Havířov

Byl to náš velký den, nás knihovníků z Havířova.

Od té doby uběhly už téměř 3 roky. A byly to roky radostné. Díky budově v centru města se podařilo soustředit pod jednu střechu pobočky pro dospělé i dětské čtenáře, vytvořila se tak "rodinná knihovna", tzn. že její služby mohou využít všichni rodinní příslušníci současně, a to každý pracovní den od 8,00 do 18,00 hodin. K dispozici mají téměř 60 000 svazků, čítárnu s 48 tituly novin a časopisů, velký multifunkční sál pro pořádání akcí i krásné prostory klubovny pro děti. Bezbariérový přístup umožňuje panoramatický výtah. Nová RFID technologie zajišťuje ochranu knihovního fondu, samoobslužný pult v dospělém oddělení zase urychluje odbavování spěchajících čtenářů. Automat na kávu zase využívají ti, kteří se chtějí zdržet déle. Každé patro budovy je vybaveno moderní audiovizuální technikou, budova je klimatizovaná pro lepší komfort návštěvníků. Zvýšil se počet studijních míst, došlo ke zlepšení prostoru pro volný výběr, vybudovalo se důstojné zázemí pro zaměstnance. Výhodou je parkování u knihovny i dostupnost městské i příměstské autobusové dopravy.

Havířov

Rekonstrukcí jsme získali plochu cca 1600 m2, náklady byly ze 70% kryty finančními prostředky z fondu EU.

Byly vytvořeny podmínky pro komunitní činnost knihovny, kterou se v současné době snažíme rozvíjet. Začínáme spolupracovat s havířovským bridžovým klubem a hodláme tuto královskou hru přiblížit široké veřejnosti.

Ing. Dagmar Čuntová

RSS
    SKIP