3


2015

 

SKIP v akci

Logo TK 15Týden knihoven 2015

Tato celostátní akce pořádaná SKIP se koná v letošním roce od 5. do 11. října. Je to po Noci s Andersenem druhá nejrozšířenější akce uskutečňovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Letos má motto Zažijte knihovnu jinak.

SKIP spouští během TK něco úplně nového - Inspiromat jako výměnu zkušeností a nápadů (více na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/inspiromat)

Součástí Týdne knihoven jsou vedle rozmanitých akcí připravovaných jednotlivými regiony a odbornými orgány SKIP či přímo knihovnami tradičně také dvě celostátní akce: happening a vyhlášení nejlepších knihoven.

Letošní happenig se odehraje ve Vyškově 2. října a jeho součástí bude řada atraktivních akcí jako soutěž knihovnických družstev, společenský večer s rautem atd. - více na www.kkdvyskov.cz/pro-knihovny-2/xxx-2015/

Další tradiční akcí je vyhlášení Knihovny roku ministerstvem kultury a Městské knihovny roku naším svazem. Bude se konat 8. října v Zrcadlové kapli Národní knihovny.

Týden knihoven má své logo, poněkud matoucí - 15 zde neznamená ročník, ale rok 2015.

V posledních letech se účastní Týdne knihoven ze 6 tisíc úředně evidovaných knihoven vždy o něco více než 400 knihoven, tj. asi 7% ze všech knihoven. Poněkud chabé, nemyslíte?

Ke 4. 9. zaevidovalo své akce k TK necelá stovka knihoven, většinou se hlásí až v druhé polovině září.

Ladislav Kurka

RSS
    SKIP