2


2015

 

Informační servis

Termíny knihovnických akcí 2015

16.6. Příležitosti pro kreativní knihovny, NK ČR
18.6. Živá databanka, Knihovna J. Mahena v Brně
23.6. Konference Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb, Praha, hotel Olšanka
25.6. Biblioterapie v praxi, Knihovna Kroměřížska
2.-4.7. Setkání s loutkou, Chrudim
5.8. Uzávěrka nominací na cenu Knihovna roku 2015
25.-27.8. Setkání knihovnických seniorů SKIP, Olomouc
1.-3.9. 39. seminář knihovníků muzeí a galerií, Moravská galerie v Brně
4.-5.9. Malé podzimní setkání, Pacov
8.-10.9. Knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín - město pohádky, Jičín
8.-10.9. Knihovny současnosti, Olomouc
16.-17.9. Seminář "Knihovny a jejich místo na výsluní", MVK Vsetín
16.-17.9. Regionální literatura a knihovna, MěK Šumperk a SKIP 10
17.-19.9. Co venkovské knihovny umějí a mohou, Milín
24.9. Konference IVIG, Praha
30.9. Vyhlášení dotačních programů MK ČR pro rok 2016
2.-3.10. Vyškov patří čtenářům - Knihovnický happening 2015, Vyškov
5.-11.10. Týden knihoven, knihovny ČR
8.10. 25. celostátní akviziční seminář, Havlíčkův Brod
8.-9.10. Mezinárodní konference KRE, NTK Praha
9.-10.10. Podzimní knižní veletrh, Havlíčkův Brod
12.10. Evergreen v českých knihovnách 2015, NK ČR
13.-14.10. Nové možnosti komunitní knihovny, Městská knihovna Český Těšín
13.-14.10. Bibliotheca academica, VŠB Ostrava
14.-15.10. Chceme dětem číst 7 - Současná literatura pro děti a mládež, Knihovna J. Mahena Brno
19.-20.10. Knihovny pro seniory aneb Jak na to, Městská knihovna Semily
21.10. 8. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích, NTK v Praze
21.-22.10. Hudbou západočeského regionu napříč staletími, Plzeň
21.-22.10. Seminář "Ve zdravém těle zdravý duch - knihovny a senioři", MVK Vsetín
11.11. Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež, NPMK J.A.Komenského v Praze
28.11. Den pro dětskou knihu
2.-3.12. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, Praha
6.-7.10.2016 KRE (Knowledge, Research and Education), NTK v Praze

Připravuje Bedřiška Štěpánová

RSS
      SKIP