2


2015

 

Informační servis

Knihovnická okurková sezóna? Nekoná se!

Léto- čas volna, prázdnin, lenošení. Ani náhodou však nemusí být knihovnickou okurkovou sezónou. Právě naopak. Je to čas, který může nabídnout čtenářům, návštěvníkům i těm ostatním, něco jiného. Knihovny na sebe mohou upozornit třeba čtením na koupališti, ve stanu či jízdou na kole.

Městská knihovna Louny nabízí hned několik letních projektů. Na mnohých spolupracuje s dalšími knihovnami, poskytovateli sociálních služeb, provozovatelem koupaliště.

Města(a obce)čtou, letos podruhé, projekt startuje již 3. června na Peruci. Kooperativní projekt knihoven a obcí přinesla do povědomí veřejnosti kolegyně Marie Bečvářová z Jirkova. Myšlenka jednoduchá- čítárna ve stanu, který během léta putuje z místa na místo. Je příjemně vybaven k lenošení a ke čtení. A k tomu každý den malý či větší kulturní program. Loni stan putoval především po městech, letos se bude číst i v menších obcích. Přidanou hodnotou je to, že si knihovny navzájem nabízejí program, často představují regionální autory a amatérské umělce.  Lounští knihovníci se pokoušejí, snad celkem úspěšně, o scénické čtení. Představují především současnou dětskou literaturu (více na stránkách www.mestactou.cz nebo mestaaobcectou.cz).

Knihovna nedá pokoj ani milovníkům koupání a lenošení u vody. Letos počtvrté se otevírá Plážová knihovna na lounském koupališti. V knihovním řádu knihovny je vedena jako experimentální služba, což umožňuje volnější režim. Provozovatel koupaliště nežádá po knihovně žádný nájem, naopak je rád, že knihovna přináší nové služby jeho klientům. Plážová knihovna je otevřena tehdy, je-li pěkně a mají-li knihovníci (či dobrovolníci) čas jít půjčovat. Oblíbený je v plážovce denní tisk, časopisy, deskové hry. Půjčují se samozřejmě také knihy, režim půjčování je zde letně volnější a tolerantnější k výpůjčnímu řádu...

Šlapeme s knihovnou, to je projekt pro sportovně založené příznivce. První ročník Bibliotour je nápad kolegy Martina Biši z Klášterce nad Ohří, třídenní maraton po knihovnách Ústeckého kraje jednak prověří fyzické schopnosti účastníků, ale především představí městské i obecní knihovny v kraji. Startuje 5. června v Klášterci nad Ohří. Podrobnosti na www.knihovna.klasterec.cz.

Kulatiny, páté výročí, má festival Bez zámků 2015, hudebně-divadelní festival propagující integraci zdravých a handicapovaných lidí prostřednictvím umění, zvláště amatérského. Lounská knihovna festival pořádá ve spřáteleném Domově Bez zámků v blízkých Tuchořicích, v domově žijí dospělí lidé- duševně nemocní či mentálně postižení. Festival se pyšní nulovým rozpočtem- všichni vystupují (a pracují)bez nároku na honorář, vstupné z festivalu je věnováno na provoz zooparku, který klientům slouží jako jedna z terapií. Milou aktivitou festivalu je akce Daruj radost, klienti si mohou něco přát, organizátoři se snaží najít dárce, který přání nejen splní, ale také se setká s  obdarovaným. Festival se koná 3.a 4. července, v areálu domova se může i přespat- vše o festivalu na www.mkl.cz/bezzamku.

Zmíněnými aktivitami se knihovna snaží zapojit lidi žijící v komunitě do dění, snaží se být součástí jejich života.

Léto by nemělo být časem, kdy je na dveřích knihovny cedule: Zavřeno. Dovolená.

Dagmar Kučerová, Městská knihovna Louny

RSS
      SKIP