2


2015

 

Informační servis

Firma výhradně s českým kapitálem

S manažerem firmy Ceiba Lukášem Pajerem hovoří za redakci Bulletin SKIP Ladislav Kurka

Na poslední straně Bulletinu SKIP seznamujete už řadu let s výrobky a službami firmy Ceiba. Nyní se tedy seznamte s touto firmou od A do Z.

P: Ceiba je obchodní společnost založená roku 2003 se dvěma divizemi, z nichž jedna od počátku nabízela produkty pro knihovny. Od svého vzniku je Ceiba společností s výhradně českým kapitálem. Dnes má společnost celkem pět divizí, z nichž jedna se stále zabývá výrobky a službami pro knihovny, především pro veřejné knihovny. Další divize se zabývají materiály pro restaurování písemných památek, materiály pro paspartování, výrobu reklamy a okenními foliemi. Jednotlivé nabízené produkty se nám navíc prolínají všemi našimi divizemi, takže pro ně nacházíme široké uplatnění.

V roce 2011 se firma z Prahy přestěhovala do Staré Boleslavi, kde máme centrální sklad a  nově postavenou kancelářskou budovu. Ze Staré Boleslavi pak rozesíláme zásilky našim zákazníkům po různých zemí, kde působíme přímo, nebo skrze naše distributory.

R: Jaké jsou Vaše nejúspěšnější výrobky?

P: Vzhledem k našemu širokému sortimentu je těžké říci, které výrobky jsou nejúspěšnější, ale od našich začátků jsou u zákazníků velmi oblíbené opravné pásky Filmoplast a samolepící fólie Filmolux od firmy Neschen. Dále je velký zájem o obalovou fólii Jakotuk, které prodáme ročně více než 12 tun. Každoročně nám roste také prodej našeho knihovního nábytku.

R: Před několika lety jste převzali Technické ústředí knihoven. Co Vás k tomu vedlo?

P: Technické ústředí knihoven bylo pod Moravskou zemskou knihovnou zavedenou značkou a my jsme jednali s vedením MZK několik let o našem zájmu o převzetí činností ve prospěch malých knihoven, což byla náplň TÚK. Vedení MZK mělo především zájem o zachování činnosti TÚK, což jsme garantovali a stále plníme. Ceiba se také zavázala zachovat nabízený sortiment v maximální možné šíři a nadále tak pokrývat potřeby malých českých veřejných knihoven. Značku TÚK jsme následně rozšířili i na Slovensko a hodláme ji rozšiřovat i do budoucna.

R: Když potřebuje malá knihovna vybavit zařízením jednu místnost, je firma schopna zpracovat k tomu projekt?

P: Ano, návrhy interiérů rádi zpracujeme i pro jednotlivé místnosti. Často také vybavujeme knihovny nábytkem postupně, jak mají dostupné finanční prostředky. Vlastně mohu říci, že vybavujeme knihovním nábytkem menší knihovny především. Víme, jaké vybavení knihovny potřebují a naše nabídka nábytku tomu také odpovídá. Knihovní regál musí určité parametry, což našim zákazníkům i garantujeme. Zároveň se snažíme dělat nábytek designově atraktivní a vzhledem k reakcím na naše realizace věřím, že se nám to daří.

R: Máte také zahraniční aktivity. Přibližte je.

P: Již 13 let působíme také na Slovensku, kde firma sídlí ve Štúrovu. I na Slovensku spolupracujeme s různými knihovnickými organizacemi jako je Slovenská asociácia knižníc nebo Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Vzhledem k blízkosti maďarských hranic a komunikačním schopnostem našich zaměstnanců již třetím rokem vybavujeme naším sortimentem také knihovny v Maďarsku.

Zcela nedávno jsme také otevřeli novou pobočku v Polsku se sídlem v Katowicích, jež teprve začíná, tak uvidíme, jak se nám v Polsku bude dařit. Představte si ale, že máme distributory ve Španělsku a Turecku, a naši nejvzdálenější zákazníci jsou dokonce až z Brazílie a Vietnamu.

R: Které české knihovny Ceiba v poslední době zařizovala?

P: Mohu uvést několik podle mne zdařilých realizací. Tou nejnovější je Knihovna v nemocnici Pardubického kraje a rád bych uvedl také Městskou knihovnu Votice a Obecní knihovnu Lány nebo dětské oddělení Hornozemplínské knihovny ve Vranove nad Topl'ou.

R: Máte vlastní výrobu nábytku nebo je Ceiba jen distributorem výrobků jiných firem?

P: Ceiba má smluvní výrobu nábytku, který podle našich návrhů dlouhodobě vyrábí jedna truhlářská firma. Rád bych řekl, že máme vlastní výrobu, protože jsme s výrobcem propojeni i personálně, ale oficiálně jde o dva samostatné subjekty. Jsme ale také distributorem knihovního nábytku firmy Lammhults Library Design z Dánska.

R: Firma Ceiba je dnes jediným pravidelným - a dlužno říci že dlouhodobým - sponzorem SKIP, a to platí i pro Bulletin SKIP. Nebýt firmy Ceiba, neměl by Bulletin SKIP čtyři barevné stránky uvnitř každého čísla. Proč se tak Ceiba angažuje?

P: Na začátku jsme byli vedeni snahou dostat se s naším knihovním sortimentem mezi knihovny a na jejich akce, abychom zde byli vidět. Dnes je to pro nás prestižní záležitost a i když jsme malá česká firma, snažíme se knihovnám něco málo tzv. vracet. Sponzorování přizpůsobujeme našim možnostem malé firmy, ale snažíme se vyjít vstříc každému, kdo nás osloví. Vydáváme také na naše náklady typické plakáty s knihovnickou tematikou, které pak putují do knihoven. Jen čistě pro radost a že se cítíme být součástí světa knihoven.

R. Díky za rozhovor

RSS
      SKIP