2


2015

 

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Z PVV SKIP 11. 3. 2015

 • Výroční zpráva SKIP 2014 byla vystavena na web SKIP - http://www.skipcr.cz/co-je-skip/hlavni-dokumenty-skip/vyrocni-zpravy-skip. Je nutné, aby všechny regiony a sekce své výroční zprávy měly rovněž vystaveny na webových stránkách.
 • Grantové žádosti na MK ČR podány v celkové částce 627 000,- Kč. SKIP ČR obdržel rozhodnutí o předělení dotace v celé požadované výši. Finanční prostředky již lze čerpat.
 • Informace o všech konaných akcích je nutné zaznamenávat na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce, pozvánky do elektronických konferencí: skip@cvut.cz, knihovny@cesnet.cz. Na pozvánkách musí být uvedeno, že akce se koná s podporou Ministerstva kultury ČR.
 • Týden knihoven v roce 2015 proběhne v termínu 5. - 11. 10. s mottem: "Knihovny po škole". Téma lze uchopit jako např. diskrétní vzdělávání v knihovnách, čtenářské koutky, zažít knihovnu jinak apod. Happening k TK se uskuteční 2. 10. 2015 ve Vyškově. Plakáty k akci byly distribuovány společně s plakáty k Březnu měsíci čtenářů.

Z PVV SKIP 15. 4. 2015

 • Noc literatury se uskuteční 13. 5. 2015. K letošní Noci literatury se přihlásilo 36 knihoven. Další informace na www.nocliteratury.cz.
 • Kamarádka knihovna - cena bude předána na pobočce Městské knihovny Praha - Lužiny 2. 6. 2015, při té příležitosti zde proběhne i křest Knížky pro prvňáčka.
 • V termínu 29. 5. - 6. 6. 2015 se uskuteční zájezd Frankofonní sekce do Normandie.
 • Studijní cesta po knihovnách Německa a Dánska proběhne od 26. - 30. 10. 2015.

Z PVV SKIP 20. 5. 2015

 • Probíhá příprava zasedání VV SKIP, které se uskuteční 11. 6. 2015. Jedním z důležitých programů bude i novela stanov SKIP a hlasování o změně názvu.
 • Valná hromada SKIP 2016 se uskuteční v termínu 14. - 16. 6. 2016 v hotelu Alessandria v Hradci Králové. Již byla udělena záštita hejtmana Královéhradeckého kraje.
 • Informace o všech akcích konaných díky grantům SKIP jen nutné umístit na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce, pozvánky do elektronických konferencí: skip@cvut.cz, knihovny@cesnet.cz. Na pozvánkách musí být uvedeno, že akce se koná s podporou Ministerstva kultury ČR.
 • SKIP se stal členem v Asociaci institucí vzdělávání dospělých v ČR, o.s. (AIVD ČR, o.s.) http://www.aivd.cz/. Z toho plyne možnost zdarma se účastnit jejich vzdělávacích aktivit.
 • Cena MARK a Městská knihovna roku budou vyhlášeny ještě v květnu. Vítězi soutěže MARK uhradí SKIP zájezd po dánských knihovnách. Vítězná knihovna v soutěži Městská knihovna roku získá cenu firmy Bohemiasoft ve výši 20 tis. Kč.

Připravuje Kateřina Hubertová

Z redakce Bulletinu SKIP

S tímto 2. číslem časopisu je expedováno i zvláštní číslo 2014 Německé knihovnictví. Napsal ho Klaus-Peter Boettger, ředitel městské knihovny v Essenu, známá osobnost německého knihovnictví. Zvláštní číslo vedle přehledných údajů o německém knihovnictví přináší řadu zajímavých zkušeností z činnosti německých městských knihoven.

Současně Karolina Košťálová z Národní knihovny dokončuje rukopis zvláštního čísla 2015 Jihokorejské knihovnictví jako jeden z  výsledků stáže v zemi v roce 2014. Bude expedováno ve druhém pololetí 2015.

Jednání redakční rady Bulletinu SKIP proběhlo 14. května v univerzitní knihovně ZČU Plzeň. I když je redakční rada velmi početná, tradičně se jí zúčastnilo minimum členů - tři (tři!). Byla zhodnocena poslední dvě čísla papírového i elektronického vydání a projednáno zaměření zejména příštího 3. čísla.

Od Ladislava Kurky

RSS
      SKIP