2


2015

 

SKIP v akci

OKNA - jen výsledky

  • Hlavní cenu získala Alena Budková z Městské knihovny Sedlčany s besedou Vystěhování.

Porota dále udělila tyto ceny:

  • Cena za citlivé zpracování otázky válečného hrdinství: Co by bylo, kdyby... (Mgr. Tereza Jačmeníková, Městská knihovna Havířov)
  • Cena za kreativní přístup ke scénáři a využití hereckého projevu: Adresát nezastižen (Romana Bodorová a Bc. Tomáš Pipota, Městská knihovna Dobříš)
  • Cena za inspirativní zážitkový vhled do života dětí za války: Válečné deníky dětí (Martin Ouřada, Knihovna města Plzně)
  • Cena za autentický projev a jedinečné vystavění atmosféry: Jan Drda: Vyšší princip (Jitka Jílková, Městská knihovna Most)
  • Cena za zajímavé představení knihy Ostrov v Ptačí ulici: Žít, anebo přežít (Mgr. Jindra Soudková, Městská knihovna Svitavy)
  • Cena za ukázkové lektorské dovednosti a výborný mluvený projev: Válka očima dětí (Jana Hrbková, Městská knihovna Louny)

A diváci pak udělili Cenu diváků Martinu Ouřadovi z Knihovny města Plzně za besedu Válečné deníky dětí

Velké poděkování patří Knihovně Třinec za vynikající organizaci, pohostinnost a přátelskou atmosféru. Všichni jsme se tam cítili skvěle. Děkujeme!

Tímto zavíráme OKnA 2015 a pomalu otevíráme OKnA 2016, která se uskuteční 13. - 14. dubna 2015 v Městské knihovně Sedlčany. Téma přehlídky bude Moderní autorské pohádka se zaměřením na I.stupeň ZŠ.

Iveta Novotná

RSS
      SKIP