2


2015

 

SKIP v akci

Pohádky neznají hranice...

Noc s Andersenem 2015

Zprávičku o letošní pohádkové Noci s Andersenem píšeme sice s měsíčním odstupem, vše stále doznívá nejen v našich myšlenkách, ale také v naší elektronické poště, kam i nyní ještě docházejí informace o tom, jak společná akce k podpoře dětského čtenářství proběhla, tak např. jedna z posledních zpráv přišla z Mahenova památníku v Brně, kde děti zažily odpoledne s Andersenem plné her... Každoročně dostáváme samé pozitivní ohlasy dosvědčující, že pozvat děti do knihoven v neobvyklou večerní dobu je prima nápad, který přispívá k zvýšení zájmu o knížky, čtení, literaturu i knihovny. Noční dobrodružství je už patnáct let osvědčenou cestou, jak zviditelnit knihovnu v očích veřejnosti. Z původně nenápadného pořadu v menší knihovně se Noc s Andersenem rozrostla v atraktivní a dětmi i dospělými vyhledávanou akci, která spojuje na dálku děti knihoven, škol, ústavů, domů dětí, dětských domovů, občanských sdružení, divadel, zoologických zahrad, nemocnic,...

Rozšíření této myšlenky do knihoven pomohlo pravidelné setkávání členek Klubu dětských knihoven SKIP ČR. Pro potřeby vzájemné profesní komunikace vznikla samostatná elektronická konference Andersen. Pro zúčastněné děti chystají nakladatelé i portálové weby soutěže, rozesíláme kapitolu ke společné noční četbě z připravované či právě vycházející knihy. Nocující děti každoročně zapojujeme do hlasování o Cenu nočních spáčů, a jako zcela novou kategorii ji Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze vyhlašuje v anketě SUK - Čteme všichni. Od roku 2005 vydává KDK SKIP ČR speciálně vytištěné pohádkové pohlednice, které se nedají nikde koupit, děti si je musí vynocovat. A už deset let vyrůstá pomyslný pohádkový les, který tvoří stromky Fabularius Anderseni vysázené na památku narození dánského pohádkáře...

Vidíme vše jako nepřehlédnutelnou smršť nápadů a kreativity. V roce 2000 by nás nenapadlo, že knihovnicím a knihovníkům mohou pomoci s předčítáním pohádek a při přípravě vhodného programu také další povolání a profese, jako jsou herci, starostové, primátoři, hasiči, policisté, zajímavé místní i národní osobnosti, redaktoři novin i časopisů, politici, VIP... U nás v Uherském Hradišti se jako první přidali herci Slováckého divadla, dále pak regionální autoři i představitelé města. Velmi si ceníme pozdravů z ambasád v Kodani a Praze a také podpory velvyslanectví Dánského království v Praze, které každoročně navštíví některou z vybraných knihoven a zde čtou dětem pohádky a povídají o zemi Hanse Christiana. Tak se s dánským velvyslancem či konzulem, pohádkami v dánštině i darovanou stavebnicí lega mohly setkat děti v Sedlčanech, Rokycanech, Praze, Chrudimi. V roce 2013 jsme v uherskohradišťské knihovně mohli přivítat návštěvu dánského velvyslanectví a předčítání pohádky v podání dánské konzulky, kterou simultánně v češtině přečetl starosta města. O rok později zde dětem o Dánsku vyprávěl český velvyslanec v Kodani Zdeněk Lyčka. V roce 2015 Andersenovu pohádku Uspavač děti vyslechly od manželky prezidenta ČR paní Ivany Zemanové...

Oblíbená jsou také poselstva známých osobností, letos od režiséra a scénáristy Zdeňka Trošky a k letošnímu pohádkovému nocování také přišla tato slova : "Děvčata a kluci, Andersenovi vnuci! Na začátku je jen nepopsaný list papíru. Pak přijde pan spisovatel a začne psát příběh. A list papíru se promění v list knihy. V ten nejtajuplnější poklad na světě! Nedočkavě ho otáčíme, zvědaví, jaké dobrodružství a kolik rozumbradů a smíchu a slziček nás čeká na druhé straně! Na počátku jsme i my nepopsaným listem a čím víc listů knih otočíme a přečteme, tím lépe poznáme a pochopíme sebe i svět. A stáváme se stejně vzácnými, jako každý jeden list v naší knihovně. A to je úžasné štěstí - ne? Báječné listování a zmoudření Vám přeje Pavel Cmíral, básník, textař a scenárista."

Patnáctý ročník společné pohádkové Noci s Andersenem je za námi... nezbývá než bilancovat a připomenout, že se v České republice zapojilo 619 knihoven, 514 škol, 83 dalších institucí, na Slovensku 235 knihoven a škol, nocovalo se také v Polsku, ve Slovinsku, v Chorvatsku, Bulharsku, Bosně a Hercegovině, Řecku, Španělsku, Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Švýcarsku, Dánsku, ve Spojených státech a Austrálii, v Izraeli, Keni v Africe, Novém Zélandu, což podtrženo a sečteno dává 1.522 míst celého světa, kde více než 93.526 dětí a dospělých mohlo prožít úžasné noční dobrodružství spojené s pohádkou. S nadsázkou můžeme konstatovat, že myšlenka Noci s Andersenem zaujala děti na všech kontinentech s výjimkou Oceánie a Antarktidy :-)

Tak příště! V pátek 1. dubna 2016 na shledanou při 16. ročníku pohádkového nocování...

Mirka Čápová a Hana Hanáčková

RSS
      SKIP