2


2015

 

SKIP v akci

Analýza mediálního obrazu pátého ročníku akce Březen - měsíc čtenářů (výtah)

Období: 9. 2. 2015 - 12. 4. 2015

1 Klíčové výsledky analýzy

Cílem předkládané mediální analýzy bylo zachycení a kvantifikování mediálního obrazu akce Březen - měsíc čtenářů pořádané Národní knihovnou ČR. Mediální publicita dané akce byla sledována v období od 9. 2. 2015 do 12. 4. 2015. V rámci následující mediální analýzy nejsou zahrnuty články vydané v rámci agenturního zpravodajství.

Akce Březen - měsíc čtenářů byla zohledněna celkem v 700 příspěvcích. Nejčastěji o ní média referovala v týdnu od 26. 2. 2015 do 5. 3. 2015 (169 příspěvků).

Z hlediska zastoupení jednotlivých skupin médií tvořily regionální tituly 50% (347 příspěvků); internetové servery 36% (253 článků), v televizním a rozhlasovém vysílání bylo zveřejněno 15 reportáží (2% příspěvků) a celostátní deníky se na celkovém počtu publikovaných příspěvků podílely 3%, tj. 21 články. Z jednotlivých médií referoval o sledované akci nejčastěji regionální Pelhřimovský deník (17 příspěvků), z celostátních titulů Mladá fronta DNES (9 příspěvků).

Mediálně nejsledovanější akcí se již tradičně stala akce Noc s Andersenem (457 příspěvků; 61%). Pomyslnou druhou pozici obsadila Březen - měsícem čtenářů s 192 příspěvky (25%). Třetí pozici obsadila akce Čtenář roku s 66 zveřejněnými příspěvky (9%). Akci Týden čtení se věnovalo 24 příspěvků (3%), soutěži o nejlepší knihovnický web roku Biblioweb 2014 bylo věnováno 16 článků (2%).

ANOPRESS

RSS
      SKIP