2


2015

 

SKIP v akci

SKIP ČR vyhlašuje 6. ročník soutěží

MARK 2015

pro pracovníky/ice oboru knihovnictví a studenty oboru knihovnictví ve věku do 35 let. Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015. Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 30.6. 2015 v tištěné i elektronické podobě (CD, internet...) na adresu:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Soutěž MARK 2015
Klementinum 190,
110 00 Praha 1
E-mail: skip@nkp.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKU 2015

Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

Cena bude slavnostně předána spolu s cenou Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2015" v Týdnu knihoven 2015 (5. 10. - 11. 10. 2015)

Vítězná knihovna získává titul Městská knihovna roku 2015 a dary od vybraných sponzorů.

Do soutěže bude zařazena knihovna, která v TERMÍNU DO 30.6. 2015 podá řádně vyplněnou přihlášku do soutěže. Podrobnosti o soutěži najdete na: http://goo.gl/mEJz4N

 

RSS
      SKIP