1


2015

 

Co nového ve SKIP

Zahraniční styky

Sinikka Sipilä v Brně - Setkání prezidentky IFLA se členy SKIP

Na začátku popisovaného děje byla informace, kterou získala místopředsedkyně SKIP a předsedkyně regionálního výboru SKIP Velká Morava L. Nivnická: konference BOBCATSSS 2015, celkem už dvacáté třetí, konající se koncem lednav Brně, se zúčastní prezidentka IFLA Sinikka Sipilä.

Několik slov o uvedeném akronymu, který skoro nikde neuvidíte rozepsaný: jde o označení mezinárodní konference na téma z knihovnictví a informační vědy, pořádané každoročně od roku 1993 samotnými studenty knihovnictví a informační vědy pod patronací EUCLID (Evropského sdružení pro knihovnické a informační vzdělávání a výzkum). Je složen z počátečních písmen anglických názvů měst, odkud pocházeli pořadatelé prvního ročníku: Budapest, Oslo, Barcelona, Copenhagen, Amsterdam. Tampere, Stuttgart, Szombathely a Sheffield => BOBCATSSS https://sites.google.com/site/bobcatssswiki/.

Následovala rychlá a vstřícná domluva: S. Sipilä, jak jsme se později dozvěděli, se v mládí také ráda účastnila dobrovolnických a jiných akcí pořádaných organizacemi mladých (v této souvislosti byla také v tehdejším Československu), a proto ráda přijala pozvání na studentskou konferenci - a v její souvislosti také na setkání s knihovnicemi a knihovníky z Česka, pořádané v pátek 30. ledna v Ústřední knihovně Knihovny Jiřího Mahena v Brně SKIPem. Prezidentka IFLA, která na finské knihovnické scéně zastává funkci generální tajemnice Finského svazu knihoven (http://suomenkirjastoseura.fi/), si pro přítomné připravila dvě prezentace: o finském knihovnickém modelu a o aktivitě IFLA spjaté s její zprávou - Trendy http://trends.ifla.org/.

Třeba uvést, že Finsko věnuje svému knihovnímu systému velkou pozornost - včetně významných finančních prostředků. Vidí jej jako jeden ze zdrojů vysoké úrovně vzdělanosti, který se odráží také ve špičkových výsledcích finských žákyň a žáků v šetření PISA: Po prvním vystoupení seznámil ve své prezentaci čestný předseda SKIP V. Richter hosta s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015. O problémech její realizace měla prezidentka IFLA možnost hovořit o přestávce také s některými dalšími významnými představiteli našeho knihovnictví - B. Stoklasovou (zejména o projektu Centrální portál knihoven), a T. Kubíčkem (novým ředitelem Moravské zemské knihovny).

IFLA Brno

Setkání, jímž byl otevřen nový konferenční a společenský sál Knihovny Jiřího Mahena v Brně, pokračovalo prohlídkou dalších prostor Ústřední knihovny na Kobližné. S. Sipilä ocenila zejména, jak je provoz současné knihovny disponován v revitalizovaných historických prostorách. Ocenila i činnost KJM mimo její zdi - vždyť Knihovna Jiřího Mahena získala na Světovém knihovnickém a informačním kongresu v roce 2014 v Lyonu Cenu IFLA za marketing, a to jako ocenění projektu Knihovna v tramvaji - tramvají do knihovny.

Z. Matušík

RSS
    SKIP