1


2015

 

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Z PVV SKIP 10. 12. 2014

 • Předsednictvo schválilo nové podmínky soutěže Biblioweb od roku 2015:Vítězná knihovna se nesmí 3 následující roky zúčastnit soutěže s následující výjimkou - pokud knihovna zásadně změní své webové stránky.Blind Friendly web - předsednictvo doporučuje zachování kategorie, avšak za proporcionálního snížení bodového hodnocení - úpravu provede komise.Každý rok je možné podat návrhy na členství v komisi. PVV každý rok potvrdí/ schválí členy komise.

 • Předsednictvo pracovalo na podkladech změn stanov vzhledem k novému Občanskému zákoníku, které budou muset být projednány ve všech regionech na regionálních valných hromadách.

 • V přípravách Konference BIDI 2015 Budoucnost veřejných knihoven v ČR z pohledu změn důchodového systému a sociálního dialogu, která se uskuteční 29. 1. 2015 v hotelu Olšanka v Praze.

 • Hledáme Čtenáře roku, tentokrát to bude Táta čtenář! Soutěž bude vyhlášena v prosinci, zahájena od ledna 2015. Knihovny, které se zapojí a budou hledat své Táty čtenáře, by měly dodržet tato kritéria: Táta čtenář má v roce hodnocení nezletilé dítě/děti, všichni jsou čtenáři knihovny a zúčastňují se aktivit knihovny.Celostátní vyhlášení výsledků proběhne opět při předání cen Magnesia Litera.

 • Další Noc s Andersenem proběhne 27. 3. 2015 s novým partnerem Albatros, který připraví návrh pohlednic.

 • Týden knihoven2015 proběhne v termínu 5. - 11. 10. s mottem "Knihovny po škole". Téma lze pojmout jako diskrétní vzdělávání v knihovnách, čtenářské koutky, zažít knihovnu jinak ad. Happening k TK se uskuteční 2. 10. 2015 ve Vyškově.

 • Na webu SKIP http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce je uveřejněn Přehled knihovnických akcí. Žádáme všechny pořadatele o důsledné zveřejňování.

Z PVV SKIP 14. 1. 2015

 • Vrcholí práce kolem Knížky pro prvňáčka 2015. Termíny totožné jako v roce 2014. Tentokrát to bude knížka básniček Jiřího Žáčka s ilustracemi Vojtěcha Juríka. Na vydání knížky je opět přislíbena dotace nadace Čtení pomáhá. Objednávkový formulář zprovozněn od konce ledna.

 • Jak bylo již dříve avizováno, musí díky novému Občanskému zákoníku dojít k úpravě Stanov SKIP ČR. Současné stanovy SKIP byly připomínkovány právničkou NK ČR. Z připomínek vyplynuly úkoly k řešení:

 • Určit statutární orgán SKIP - návrh předsednictva: Předseda SKIP

 • Nový oficiální název - 2 varianty:1. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, zapsaný spolek2. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, z. s.Předsednictvo navrhuje variantu č. 2.

 • Organizační jednotky - pobočné spolkyJe nutné ve stanovách dobře popsat současný stav současných organizačních složek SKIP - regionů, aby byl umožněn případný bezproblémový přechod na pobočné spolky - uvést právo regionu vytvořit pobočný spolek x uvést povinnosti vyplývající z jeho zřízení.

 • Valné hromady SKIP - povinnost pořádat valnou hromadu každý rok, volební VH jednou za 3 - 5 let, mezi volebními roky je možné uspořádat VH jen s delegovanými zástupci.

 • Návrh hlasování individuálních a institucionálních členůPředsednictvo doporučuje pro hlasování na valné hromadě použít pro uplatnění hlasů institucionálních členů následující model, který zohledňuje počet pracovníků v instituci:     

  Počet hlasů

  do 1 pracovníka

  1

  2-5 pracovníků

  1

  6-10 pracovníků

  1

  11-20 pracovníků

  2

  21-50 pracovníků

  3

  51-100 pracovníků

  4

  nad 100 pracovníků

  5

 • Příprava a doplnění definice, k čemu je oprávněn předseda RV SKIP

 • Regionům budou do 31. 1. 2015 zaslány pro jednání regionálních VH podklady k návrhu hlasování individuálních a institucionálních členů a změnám stanov a účetnictví.

 • Regionální VH je nutné uskutečnit nejpozději do 31. 5. 2015.

Z PVV SKIP 11. 2. 2015

 • Spolupráce se SKANSKA byla ukončena. Pro letošní rok již společnost nemůže poskytnout sponzorský příspěvek. Je to veliká škoda. Za dosavadní přízeň však SKIP ČR společnosti SKANSKA velmi děkuje! Spolupracovat s knihovnami může SKANSKA podle nových pravidel pouze tam, kde působí. Nabízejí nefinanční spolupráci v regionech s konkrétními knihovnami nebo osobami.

 • Seminář s Goethe - Institutem Praha se uskuteční 23. 4. 2015 - Digitální generace, nástup! - téma tzv. "digitální demence". Tomuto semináři bude v Praze předcházet 22. 4. jiná konference věnovaná budoucnosti, perspektivám a trendům knihovnických profesí.

 • V termínu 29. 5. - 6. 6. 2015 se uskuteční zájezd Frankofonní sekce do Normandie.

 • Noc literatury proběhne 13. 5. 2015.

Připravuje Kateřina Hubertová

RSS
    SKIP