1


2015

 

Atlas

Nová legislativa

V poslední době dostali knihovníci, investoři a projektanti dvě nové pomůcky.

V první řadě to je Technická normalizační informace ISO/TR 11219 s poněkud záhadným a dlouhým názvem: Informace a dokumentace - Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - Plocha, funkčnost a design. Vydal ji Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na sklonku loňského roku. Je dvojjazyčná (čeština, angličtina), má 165 stran a může sloužit knihovníkům jako pomůcka při přípravě stavebního programu.

S druhou pomůckou přichází Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je to e-learnigový kurz Architektura knihoven, který zpracoval Ladislav Kurka s IT pomocí Jakuba Hradila. Tyto typy kurzů mají různým způsobem registrovaný přístup. Do kurzu Architektura knihoven je možné se přihlásit na emailové adrese Ladislav.kurka@mlp.cz. Po schválení na KISK dostane zájemce přihlášku, přístup ke kurzu a pokyny, jak postupovat při zvládání této problematiky.

RSS
    SKIP