1


2015

 

Atlas

Dobříšská knihovna bez bariér!!! A s novým interiérem...

Toužíte po výtahu do knihovny? Nevzdávejte to! Nám se naše velké přání po téměř tříletém úsilí vyplnilo.

Špatný přístup do naší knihovny byl naším největším problémem: nejen že se do 1.patra, kde sídlíme, nedostal nikdo s handicapem ani rodiče s kočárky, ale i ostatní návštěvníci knihovny považovali cestu kolem restaurace a wc za nepříjemnou a nedůstojnou.

Fotografie Tomáše Pipoty k článku Dobříšská knihovna bez bariér!!!Před více než rokem se naší knihovně ve spolupráci s Městem Dobříš podařilo získat dotaci od MK ČR (Národní rozvojový program mobility pro všechny) na přístavbu bezbariérového vstupu. Díky tomu, že jsme aktivně spolupracovali s architektem při práci na studii i na následném projektu, vznikl nakonec projekt skutečně dle našich představ. Mohli jsme tak ovlivnit nejen funkční, ale i estetické a designové parametry stavbičky, a jelikož se nakonec dílo podařilo, teď už se můžeme radovat společně s našimi čtenáři. A o to víc, že jsme stavbu spojili s druhým náročným projektem - rekonstrukcí oddělení pro dospělé.

Oddělení pro dospělé sloužilo bez téměř jakýchkoli úprav 17 let a opravdu již potřebovalo velké změny. Vzali jsme to z gruntu: zcela jsme změnili dispozici oddělení, vsadili nové okno, zmodernizovali elektrické rozvody i osvětlovací tělesa, do budoucna máme připravenu síť pro navýšení počtu počítačových stanic. Pořídili jsme nový koberec, kryty topení a také pořádný výpůjční pult. Staré dřevotřískové regály nám bylo líto vyhazovat, tak jsme se rozhodli pouze pro malé omlazení v duchu designu celé naší knihovny. Zbývá nám už "jen" mnoho hodin povrchových úprav regálů, stropu a sloupů, ale to je možné provádět již po uvedení oddělení do provozu. My, stejně jako čtenáři, už se totiž nemůžeme dočkat...

Jsme skutečně hrdí na to, že se nám (a nebylo to snadné!) podařilo po celý čas stavby i rekonstrukce udržet běžný rozsah výpůjční doby, pouze jsme oddělení pro dospělé provizorně přesunuli do menší vedlejší místnosti. A zdá se, že čtenáři naši snahu ocenili: přesto, že z kapacitních důvodů byla po zhruba 5 měsíců přístupná pouze sotva pětina knižního fondu, kupodivu nám za celé toto období téměř neklesl počet výpůjček! Zřejmě se podařilo pečlivým výběrem přestěhovat do provizorního oddělení to opravdu nejdůležitější a nejatraktivnější. A to, že jsme v těchto "bojových podmínkách" pořádali 2 turnusy příměstského tábora a týdenní oslavy 150. výročí založení dobříšské knihovny a ještě jsme zrovna vydávali knihu, si neodpustím neskromně připodotknout... Byly to měsíce opravdu těžké, ale stálo nám to za to.

Romana Bodorová

RSS
    SKIP