1


2015

 

Galaxie informací

Dne 18. listopadu 2014 se uskutečnil v Klementinu seminář Galaxie informací - setkání zástupců informačních a poradenských sítí v České republice. Cílem tohoto setkání bylo vzájemné poznání informačních a poradenských služeb, představení hlavní činnosti, vzájemná diskuse, možnosti spolupráce a výměna zkušeností. Tuto akci organizovalo Národní informační centrum pro mládež ve spolupráci s Národní knihovnou pod záštitou Národního ústavu pro vzdělávání. Tento seminář informačních institucí by měl být pilotní a vytvořit příklad pro možné semináře v krajích ČR. V rubrice Galaxie informací v Bulletinu SKIP chceme představit jednotlivé zástupce informačních sítí.

Národní informační centrum pro mládež

Národní informační centrum pro mládež je jedním z oddělení Národního ústavu pro vzdělávání. Sídlí v ulici Na Poříčí 1035/4, Praha 1. Jeho vznik se datuje do roku 1992, pomáhá tedy klientům a pracovníkům celé sítě Informačních center pro mládež již 24. rokem.

Hlavní činností NICM je poskytování informací z oblastí práce, studia, dobrovolnictví, cestování, sociálně patologických jevů, grantových nabídek, zdravého životního stylu nebo problematiky ekologie, a to zejména mladým lidem, studentům i absolventům, pracovníkům s mládeží a také široké veřejnosti.

Denně pracovníci NICM vyhledávají aktuální nabídky zajímavé pro cílovou skupinu, spravují portál www.nicm.cz i facebookové stránky a zpracovávají odpovědi na dotazy. Nejvíce vytíženou oblastí je vzdělávání, ve kterém se zájemci doptávají na možnosti doplnění vzdělání, řeší vhodnost určitých škol vzhledem k jejich osobním předpokladům, či zjišťují termíny a možné počty podávaných přihlášek ke studiu. Podobně zásadní je i poradenství v oblasti práce, pomoc s napsáním životopisu nebo motivačního dopisu.

Přímo v kamenném centru pak můžou studenti zdarma využít počítačů s přístupem k internetu, posedět v příjemném a klidném prostředí nebo získat publikaci, která jim pomůže osvětlit některé z nejvyhledávanějších témat - Práce v zahraničí, Studium v zahraničí, Dobrovolnictví.

NICM zájemcům také poskytuje prostor pro vlastní realizaci, prezentaci či kreativní tvorbu. Lze zde pořádat výstavy, cestopisné besedy, autorská čtení, promítání a jiné schůzky, při kterých pracovníci NICM poskytnou zázemí a organizaci. Anebo si sestříhat film, hudbu a upravit fotografie v profesionálních programech multimediálního studia Mixér.

Školám NICM nabízí dva typy bezplatných přednášek, které trvají zhruba po dobu jedné až dvou vyučovacích hodin: pro základní školy přednášku Deset kroků k úspěšnému přijetí ke studiu na střední školu a pro studenty střední školy Možnosti absolventa po střední škole.

NICM koordinuje činnosti celé sítě Informačních center pro mládež v České republice. Je metodickým rádcem při zakládání nových ICM a vede proces certifikace. Organizuje pro pracovníky ICM školení, zajišťuje celostátní setkání a prezentuje informační systém v médiích, na veletrzích a festivalech.

Informační síť pro mládež v České republice

Informační síť pro mládež (ISM) tvoří 40 Informačních center pro mládež (ICM) po celé České republice, kde pracovníci pomáhají mladým lidem nalézt odpovědi na jejich otázky z různých oblastí jejich života.

Informace jsou v ICM poskytovány zdarma, diskrétně a anonymně, podle zásad Evropské charty informací pro mládež, s garancí stejné možnosti přístupu všem mladým bez rozdílu. Pracovníci odpovídají na osobní, telefonické i emailové dotazy způsobem přiměřeným požadavkům a potřebám tazatelů.

ISM v České republice je součástí evropské sítě poskytovatelů informací pro mládež ERYICA (Evropská informační a poradenská kancelář), koordinaci zajišťuje NICM. Pracovníci ICM tak mohou využívat nejrůznější materiály připravené jejich kolegy z celé Evropy a nebo se mohou účastnit různých školení. Přes pověřené a vyškolené pracovníky NICM tak pracovníci ICM mohou projít školením YINTRO - Školení pro začínající pracovníky ICM.

Každé ICM má své webové stránky, na kterých informuje svoji cílovou skupinu o důležitých událostech, soutěžích a dalších rozličných akcích nejen v jejich regionu.

Další informace o ISM naleznete na www.ismcr.cz

Tereza Komůrková

RSS
    SKIP