1


2015

 

Inspirace

Kniha do vlaku

Pilotní projekt KNIHA DO VLAKU vznikl z touhy mikulovských knihovnic dostat knihy mezi lidi, kteří nemají čas zajít do knihovny, nechtějí se omezovat otevírací dobou, nebo si chtějí zpříjemnit cestování a hlavně podpořit čtenářství. Velmi se mi líbí projekt Knihovny Jiřího Mahena v Brně Tramvaj čtenářů, ale vzhledem k tomu, že v Mikulově tramvaje nemáme, transformovali jsme projekt na naše podmínky. Vlaková i autobusová nádraží jsou ideální prostor pro zřízení pouličních knihoven.

V mikulovské nádražní knihovně se sice neobjevují top novinky, ale pro každého se tu něco najde. Jsou to sice vyřazené knihy z našeho fondu, ale mnoho titulů nám přinášejí lidé, kteří už knihu přečetli a chtějí se podělit s ostatními. Většinou tu je asi 100 knih, polovina vyřazených z našeho fondu, polovinu tvoří dary veřejnosti. Když si zapomenete vzít na dovolenou knihu, klidně si zaskočte na nádraží, určitě objevíte něco, co vás zaujme. Vracet nemusíte, ale přineste třeba jinou knihu, o kterou se chcete podělit s ostatními.

Na projektu se začalo pracovat na jaře roku 2014 a díky spolupráci s ředitelem Regionální správy majetku ČD Brno panem Ing. Křivánkem, který dal projektu zelenou, se tak mohla knihovnička slavnostně otevřít 29. září 2014 za účasti starosty města Rostislava Koštiala a ředitele ZUŠ Mikulov Ing. Jiřího Vrbky a cimbálové muziky Kolík.

Projekt vzbudil zájem veřejnosti i médií, ale objevilo se i mnoho pesimistických pohledů. Velkou nedůvěru v tuto aktivitu měli i pracovníci nádraží. Hlavně se obávali velkého nepořádku, vandalismu, který je na nádražní budově zřejmý, i s krádežemi knih se muselo počítat. Razím však heslo: Každá kniha si najde svého čtenáře a věřím, že pokud neprojevíme důvěru v lidi, zůstaneme v šedi obyčejnosti a velké nudy.

Veřejnost hodnotí knihovnu na nádraží jako velmi pozitivní počin. Knihovnice pravidelně doplňují regály, kontrolují stav a je vidět, že lidé do knihovny umísťují další tituly, které jsou následně rozebrány. Pravidelní cestující i turisté jsou nadšeni a dotazují se po dalších stanicích, kde by mohli knihy vrátit či vyměnit.

Předseda SKIP ČR Mgr. Roman Giebisch a Mgr. Ilona Salajková jednají s ředitelstvím Českých drah a snaží se o zjednodušení a hlavně zkrácení cesty pro ostatní knihovníky, kteří se do projektu Kniha do vlaku chtějí zapojit.

A náš neskromný cíl: Celé Česko čte ve vlaku.

Ilona Salajková

RSS
    SKIP