1


2015

 

Jubilejní Husův rok

LogoNárodní slavnosti - Jan Hus - Evropan nové doby

Motto Národních slavností:

"Nejenom sobě, leč celému světu jsi zrozen."
Jan Hus

"Velkým vkladem Jana Husa do evropských dějin byl princip osobního ručení. Pravda pro něj nebyla jen volně přenosnou informací, ale životním postojem, závazkem a nárokem. Tím se začala vlastně stávat rozhodující společenskou veličinou konkrétní a jedinečná lidská bytost a její transcendentálně zakotvená odpovědnost. Tedy přesně to, co by měla ctít a oč by se měla opírat celá moderní civilizace."
Václav Havel

Co jsou Národní slavnosti?

Slavnosti zahrnují dva typy akcí: akce připravované přímo námi a akce připravované různými pořadateli po celé ČR (jde o akce dobrovolně přidružené, pořádané např. galeriemi, městy, školami...). Oba typy akcí jsou obsaženy v naší unikátní jednotné celonárodní platformě.

Public Relations: Mediální a Public Relations prezentaci zajišťuje PR agentura Hill+Knowlton Strategies.

Partneři: Univerzita Karlova, Husitské muzeum v Táboře, město Husinec a British Council.

Pořadatelem je spolek Jan Hus 600, z. s.

Proč Národní slavnosti?

Jan Hus je jedním z největších Čechů všech dob. Je celoevropsky známou osobností. Svým konáním napomohl zrodu zcela nové evropské éry, která si váží jedince a jeho pravdy. Doby, jež se postupem staletí proměnila v demokracii.

Skrze Jana Husa můžeme oslavit takové lidské vlastnosti, které jsou zásadní a v současné době potřebné individuální odpovědnost, citlivé svědomí, vzdělanost, neovlivnitelnost, pravdomluvnost, hrdinství. Oslavy Jana Husa budou prostě oslavou lidského charakteru.

Jan Hus předběhl svou dobu natolik, že by při troše fantazie mohl být naším současníkem, v řadě ohledů je "dnešní". Veškeré akce, které budeme pořádat, budou co nejvíce a co nejatraktivnější formou oslovovat nás, lidi 21. století, a naši současnou realitu.

Jan Hus nás vyzývá ke společnému hledání odpovědi na otázku: Jaká je pozitivní vize České republiky dnes? V době, kdy Jan Hus byl v kostnickém vězení, stál náš národ za ním. Za čím stojí český národ dnes?

Unikátní celonárodní platforma

Stále více škol, měst, galerií, knihoven, muzeí a dalších organizací po celé ČR se sdružuje se svými akcemi k 600. Husovu jubileu v jednotné celonárodní platformě Národních slavností. Smyslem platformy je v prvé řadě zajistit přehlednou "mapu" zajímavých akcí k tomuto významnému národnímu výročí.

http://www.janhus600.cz/slavnosti/mapa

Platforma je ku prospěchu nejen široké veřejnosti, kdy si každý může z pestré nabídky akcí vybrat ty, které jsou mu osobně nejbližší, ale je ku prospěchu i organizátorům jednotlivých akcí a v neposlední řadě médiím. Aktivní účast na Národních slavnostech je díky této platformě otevřená všem lidem dobré vůle.

Tato "mapa" a aktivity s ní související (uvažujeme například o tištěném přehledu všech zde sdružených "husovských" akcí v ČR formou např. supplementu celostátního deníku) představuje pro Vás další možnost atraktivní prezentace Vaší společnosti.

Partnerem platformy se stal SKIP.

RSS
    SKIP