1


2015

 

Jubilejní Husův rok

Husovy Louny 2015

"Třeba jsem vás, nejmilejší, nespatřil očima vnějšíma, nýbrž jen vnitřníma, doslýchám přece o Vaší pevné víře a lásce k Bohu a jeho evangeliu, jak vás sám Spasitel sjednotil u víře, pokoji, lásce a poslouchání slova Božího, takže vaše svornost a jednomyslnost má přede všemi obcemi království Českého přední místo v mém srdci. "

(List Lounským, asi 1410.)

Louny, jedno z hlavních husitských měst, připomínají odkaz M. Jana Husa velkými celoročními oslavami. Jak patrno z Listu Lounským, pravděpodobně Hus osobně v Lounech nikdy nebyl, avšak Lounští se k husitskému hnutí rázně přidali. Dodnes vřelý vztah k této osobnosti připomíná pomník na hlavním náměstí, na podstavci právě s výše uvedeným úryvkem.

6. července 2015 uplyne 600 let od Husovy mučednické smrti. Několik kulturních a vzdělávacích institucí ve městě přijalo výzvu oslavit výročí Jana Husa důstojně, avšak přístupně pro všechny věkové skupiny obyvatel. Cyklus celoročních oslav spojuje symbolicky číslo 6, každého 6. v měsíci se uskuteční jedna akce, vrcholem bude slavnostní bohoslužba v kostele Církve československé husitské 6. července, té bude předcházet pálení hranice na Stříbrném vrchu a noční pouť s pochodněmi k pomníku MJH. Oslavy však budou pokračovat i v druhé polovině roku, především výstavou v místním muzeu. Lounští se chystají také do Kostnice. K výročí vyjde sborník "Mistr Jan Hus a Louny".

Program oslav mohou Lounští i přespolní sledovat například na www.mkl.cz nebo na stránkách spřátelených pořádajících institucí - CČSH, ZUŠ Louny, Oblastního muzea, Státního okresního archivu či Městského informačního centra. Pro sběratele jsou připraveny turistické vizitky, výroční pohlednice a razítko.

Přidanou hodnotou projektu je navázání úzké spolupráce mezi pořádajícími institucemi.

Dagmar Kučerová

RSS
    SKIP