1


2015

 

Jubilejní Husův rok

Prachatické připomenutí 600. výročí upálení Mistra Jana

Jubilejní Husův rokMěstská knihovna Prachatice navázala spolupráci s Církví československou husitskou a zapojila se do akcí k připomenutí 600. výročí upálení Mistra Jana Husa v rámci Husovského trienia 2012 - 2015. A protože bohatý literární odkaz Mistra Jana Husa předurčuje právě knihovnu k jeho předávání všem generacím, připravila knihovna pro cílovou skupinu rodiče s dětmi putovní výstavu Literární a historický odkaz Mistra Jana Husa. Ke spolupráci na vzniku výstavy pozvala knihovna známou regionální ilustrátorku Zdeňku Študlarovou a odborného garanta historika prof. PhDr. Petra Čorneje, Dr.Sc.

Na začátku vernisáže byl promítnut dokument o historii prachatické Husovy ulice i Husova domu s památnou Husovou světničkou, ve kterém v současnosti knihovna sídlí. Slova poděkování všem, kteří se na výstavě podíleli, přednesl zástupce Jihočeského kraje Mgr. Patrik Červák. Prof. PhDr. Petr Čornej, Dr.Sc. a ilustrátorka Zdeňka Študlarová pak všem přítomným představili celou výstavu. Svou zdravici pronesl ThDr.Tomáš Butta, Th.D., který také poděkoval všem tvůrcům výstavy.

Celým slavnostním programem zněly středověké písně vokálního souboru Dyškanti z Českých Budějovic, pod vedením PhDr. Martina Horyny, Ph.D. Všech 150 návštěvníků mělo ještě před zahájením výstavy možnost shlédnout tři středověké dokumenty- Husovu Postilu z 16. století, Hájkovu kroniku z roku 1541 s texty o Mistru Janu Husovi a středověký rukopis z roku 1430 s přepsaným Husovým textem, zapůjčené z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a doplněné odborným výkladem ředitele Mgr. Ivo Kareše a vedoucího oddělení starých rukopisů a tisků z kláštera Zlatá Koruna Mgr. Jindřicha Špinara.

Jubilejní Husův rokSoučástí oslav v Prachaticích byl ten den i doprovodný program, který Městská knihovna Prachatice připravila pro studenty Střední pedagogické školy. Ti se setkali v Radničním sále s prof. PhDr. Petrem Čornejem, Dr.Sc., který jim v projektu Studenti čtou Husa svou odbornou přednáškou představil a přiblížil tohoto velikána.

Celá akce vznikla za grantové podpory Jihočeského kraje z grantového programu Podpora kultury. Nad putovní výstavou přejal záštitu hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. O zapůjčení této unikátní historické výstavy již projevilo zájem několik knihoven a muzeí v České republice, takže bude ke shlédnutí ve Vodňanech, Českém Krumlově, Janově Dole, Vitějovicích, Českých Budějovicích, Strakonicích, Táboře, Třeboni, Jindřichově Hradci, Dačicích, Katovicích, Říčanech, Kněžmostu, Husinci, Praze, Mladé Boleslavi, Domažlicích, Jičíně, Lounech a Bílině. Je milým překvapením, že svůj zájem projevila i paní Daniela Paas z německé Kostnice, která koordinuje akce k připomenutí 600 let od konání Kostnického koncilu. Doprovodnou nabídkou k této výstavě budou od 1. března omalovánky a pracovní listy pro školy, které vydá Městská knihovna Prachatice a Kulturní a informační služby Prachatice.

V Prachaticích bude 11. června přivítán ThDr. Martin Chadima Th.D., který se setká dopoledne s prachatickými studenty při projektu Studenti čtou Husa nad tématem Mistr Jan Hus kacíř nebo světec? a zároveň při čtení a výkladu Husových textů. Odpoledne proběhne v Literární kavárně, která se nachází v Domově seniorů Mistra Křišťana, setkání se stejným tématem pro prachatickou veřejnost.

Husova světnička - ředitelna knihovny s paní Mgr. MrázovouPrachatická knihovna navázala spolupráci také s Husitským muzeem v Táboře a pan ředitel Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. nabídl hned 4 lekce pro základní a střední školy s názvem Jan z Husince, mistr Jan Hus. Školy naši nabídku rády přijaly. Zástupci z Tábora se pokusí představit chlapce z Prachaticka, univerzitního mistra, spisovatele, kazatele, muže pravdy, jehož jméno zná dnes celý svět. Nebudou vyprávět o postavě z učebnice, ale pokusí se přiblížit člověka z masa a kostí. Dítě z Husince, které studia přivedla do hlavního města Evropy, usilovná práce připravila o domov a pevná víra znamenala potupnou smrt. Výklad, vyprávění, skupinová výuka, práce s pracovním listem, demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty, didaktická hra a dramatizace budou představovat zajímavou formu práce a doufáme i nezapomenutelné zážitky pro všechny žáky a studenty.

A na podzim, kdy téměř ukončíme roční putování s Mistrem Janem, se v rámci již 9. ročníku Hudebního podzimu s knihovnou zájemci pro velký úspěch setkají s vokálním souborem Dyškanti a středověkou duchovní hudbou v Radničním sále.

Hana Mrázová

Autorem ilustrací k výstavě v prachatické knihovně je Zdeňka Študlarová

 

 

 

Portál Husova domu - Městská knihovna Prachatice

 

 

RSS
    SKIP