1


2015

 

PLZEŇ - hlavní město evropské kultury 2015

Meeting Literature v SVK Plzeňského kraje

Meeting LiteratureRok 2015 se díky titulu Plzeň hlavní město evropské kultury stává významným datem a velikou příležitostí pro kulturní organizace města přispět do programu i svojí činností.

Jako "vlajkovou loď" si pro tuto příležitost připravilo oddělení zahraničních knihoven SVK Plzeňského kraje projekt MEETING LITERATURE, jehož hlavním cílem je přinést evropskou literaturu do Plzně a nabídnout ji široké veřejnosti, zvláště pak občanům Plzně a všem návštěvníkům tohoto Evropského hlavního města kultury. Celkem se nám podařilo shromáždit na 550 svazků zahraniční literatury ve 12 jazycích. Tyto označené knihy jsme následně umístili do předem oslovených a vytipovaných kaváren, barů a míst kulturního života tak, aby mohly oslovit nejrůznější publikum. Podařilo se nám nadchnout pro tento projekt zprvu 11 kaváren. Uvažovali jsme nad místy, kam chodí mladí, střední generace, ale máme knihy umístěné například v kavárně hlavního nádraží. Souběžně s tím byla vytvořena mapa města, na které jsou vyznačeny všechny knižní kolekce a díky které se každý může dostat ke knihám, a seznámit se tak s evropskou literaturou.

 Na tuto první fázi projektu navazuje druhá. V té se snažíme dát prostor každému ze zapojených kulturních institutů, aby v prostoru knihovny představil svoji zemi kulturní akcí. Celý projekt byl zahájen přednáškou PhDr.Martina Hilského, CSc., který svým přednesem přiblížil dílo Wiliama Shakespeara jako nejznámějšího britského dramatika.Připravená jsou autorská čtení zahraničních autorů, filmové večery, přednášky, scénická čtení a výstavy, jejichž prostřednictvím se budou postupně představovat Vlámsko, Valonsko, skandinávské země, Francie, Amerika, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Polsko, Španělsko, Rakousko. Každý kulturní institut má možnost v knihovně představit svojí zemi a kulturu. Jednotlivé akce probíhají v angličtině, němčině či rodné řeči autora, abychom poukázali na nutnost znalosti cizí řeči, ale zároveň nabízíme texty v českém překladu, abychom zaujali i tu veřejnost, která cizí řečí nevládne.

Byl vytvořen samostatný facebookový profil https://www.facebook.com/MeetingLiterature v témže jednotném vizuálním stylu, který poskytuje stručný online přehled jak kaváren, míst, kde se knižní kolekce nachází, tak i aktuální informace o autorovi nebo akci která bude následovat, nebo která již proběhla. Projekt je naplánovaný od prosince 2014 po dobu jednoho roku.

V současné době, jsme se dostali do fáze, kdy se na nás obracejí sami provozovatelé hotelových restaurací a dalších kaváren s žádostí o umístění knižní kolekce i do jejich provozovny, byla rozeslána druhá výzva těm zahraničním kulturním institutům, které mají zastoupení v Praze a v projektu zatím zahrnuty nejsou. Projekt Meeting Literature je otevřen všem těm, kteří se chtějí podílet a představit svoji kulturu v Plzni.

Plzeň jako Evropské hlavní město kultury 2015 má moto "Otevři se!". Cílem našeho projektu Meeting Literature a naší práce je nabídnout Plzeňanům setkání s autory, motivovat obyvatele města, aby byli při pořadech sami aktivní a motivovat je ke studiu cizích jazyků a objevování jiných kultur.

Vlasta Kapsová

RSS
    SKIP