1


2015

 

PLZEŇ - hlavní město evropské kultury 2015

Co k tomu programový ředitel společnosti Plzeň 2015 J. Sulženko

K podpoře místní (plzeňské) kultury:

Kritéria pro udělení Ceny Meliny Mercouri, která potvrzuje kvalitu projektu Evropského hlavního města kultury, jsou jasná: projekt musí mít tzv. evropskou dimenzi a musí naplňovat kritérium Město a občané, tedy musí zapojit do tvorby a jako diváky místní obyvatele. Výběr témat a projektů je tam propracovaný, jasný ale ne takový, jaký PhDr. Šedo nastiňuje. Program je kombinací projektů s mezinárodní spoluprací, do které jsme se snažili mnoha způsoby zapojit místní organizace, a projektů, které aktivně zapojují do přípravy místní komunity v mnoha úrovních - projekt Skryté město, Evropský den sousedů, sdílený pracovní prostor WoCo, regionální síť a program 9 týdnů baroka, abychom zmínili alespoň některé. Vedle toho je uzavřeno téměř 200 smluv o spolupráci s místními organizacemi na programové projekty.

K otázce koncepce programu:

Koncepce programu je jasně formulovaná v přihláškách do 1. a 2. kola o titul Evropského hlavního města kultury. Přihlášku do 2. kola vybrala jako vítěznou odborná porota. Na tom se zakládá legitimita projektu.

K organizaci Slavnostního zahájení:

Pokud došlo k problémům v komunikaci při přípravě Slavnostního zahájení, tak nás to samozřejmě mrzí. Se Západočeským muzeem je však od září 2014 uzavřeno Memorandum o spolupráci, kde se o využití budov Západočeského muzea pro účely Slavnostního zahájení píše v Článku 1 a 3. Memorandum bylo detailně projednáno a schváleno. Vzhledem ke složitosti akce, kterou zahájení bylo, jsme tak očekávali vstřícnost a děkujeme za ni.

RSS
    SKIP