1


2015

 

SKIP v akci

Z historie medicíny

Seminář Z historie medicíny 18. - 20. století nejen ve sbírkách a fondech Národní lékařské knihovny (NLK) se konal 9. října 2014 u příležitosti 80. výročí založení Zdravotnického muzea, které je oddělením Národní lékařské knihovny, a byl uspořádán Klubem lékařských knihovníků SKIP v rámci projektu Knihovna 21. století a Týdne knihoven 2014 v čítárně NLK v Lékařském domě.

Po úvodním slově Dr. Evy Lesenkové vystoupil vedoucí Zdravotnického muzea NLK Mgr. Šimon Krýsl spolu se svou kolegyní PhDr. Veronikou Löblovou s prezentací Vzácné tisky a katalogy při zpracování muzejních sbírek. Přiblížili založení muzea, jeho první dary a exponáty i první, již v únoru 1938, konanou výstavka.

V druhé části přednášky představili jádro muzejní sbírky, kterým jsou chirurgické nástroje, a investigativní práci při určování jejich používání a využití. Vše s ukázkami nástrojů i prací s chirurgickými katalogy a příručkami.

S velmi zajímavou přednáškou Proměny čs. nemocnice ve 20. století poté vystoupila PhDr. Hana Mášová, Ph.D., z Ústavu dějin lékařství 1. LF UK v Praze. Nastínila politickou a historickou situaci po 1. světové válce, kladné i záporné dědictví Rakousko-Uherska v oblasti zdravotnictví a práci a vliv významných českých lékařů. Ve své přednášce upozornila na rozpor mezi prevencí a kurativou a česko-slovenské rozdíly ve zdravotní péči. Věnovala se také ideovému tvůrci Masarykových domovů v Praze Petru Zenklovi, plánu sítě veřejných nemocnice a reorganizaci nemocnic a reformátorovi MUDr. Bohuslavu Albertovi, který pomohl vybudovat a řídil Baťovu zlínskou nemocnici, pro své postavení, vybavení, organizaci a výsledky pokládánou za jednu z nejlepších nejen v Československé republice, ale i ve střední Evropě.

Dalším příspěvkem byla prezentace Mgr. Lenky Maixnerové Historické knižní a časopisecké fondy v NLK. Seznámila posluchače s obsahem historického fondu - jak jej knihovna získala a získává, jak se o něj stará, jak jej digitalizuje a zpřístupňuje. Její prezentaci oživily i vtipné citace z dobového tisku.

Eva Valdmanová

RSS
    SKIP