4


2014

 

Informační servis

Rovný přístup: Standard Handicap Friendly

Národní knihovna České republiky, Knihovnický institut a Ministerstvo kultury České republiky vydávají metodickou příručku pro všechny knihovny a její zaměstnance, aby mohli lépe připravovat své služby na míru lidem se specifickými potřebami. Příručka bude vydána nákladem 7 000 výtisků a bude distribuována do knihoven v České republice.

V příručce se knihovníci dozví o tom, jak vznikal Standard Handicap Friendly a jeho příslušné metodiky pro lidi se zrakovým, tělesným, mentálním a sluchovým postižením, jaké jsou jeho body a jak je knihovna může naplnit a získat tak příslušný certifikát. Nedílnou součástí příručky je zmapování současného stavu problematiky dostupnosti služeb knihoven uživatelům se specifickými potřebami, který proběhl v roce 2014.

Helena Hubatková Selecká

RSS
    SKIP