4


2014

 

Co nového ve SKIP

Ze sekcí a klubů

Charitativní prodejní akce na pomoc kočičímu útulku

Kristýna Rolincová

Cílem Klubu tvořivých knihovníků (KTK) je každoroční společná aktivita, která mne přivedla na myšlenku společně uspořádat charitativní prodejní akci na pomoc kočičímu útulku O. S. Zachraň kočku v Jílovém u Prahy. O tomto záměru jsem se poprvé zmínila na letošním jarním setkání. Můj návrh sklidil z větší části pozitivní ohlas, a tak na základě této iniciativy byly v červnu dohodnuty podrobnější informace, včetně zadání námětu. Knihovníci pak zpracovávali svou oblíbenou výtvarnou technikou výrobky na téma "Zvířátka očima knihovníků". Zhotovené předměty posléze věnovali k prodeji určenému pro výše zmíněný útulek. Během léta se podařilo nashromáždit množství krásných prací, např. keramická zvířátka, kočky z drátků, papírové záložky, drobné obrázky zvířátek, malované kameny, šité závěsné kočičky a jiná zvířátka. Nechyběly též plstěné a filcové brože, filcové záložky do knih, závěsné dekorace ze slaného těsta, přání k různým příležitostem, zvonky z pedigu, vločky a magnetky z quillingu a jiných materiálů. V nabídce byly též originální zpěvníky se zvířecí tematikou a mnoho dalšího.

Své výrobky mi tvůrci zasílali poštou. Mou úlohou, jako koordinátora této akce, bylo shromažďovat a připravovat předměty k prodeji. Ten se pod naším klubovým logem uskutečnil na 16. umisťovací výstavě koček bez domova 19. 10. 2014 v Kongresovém centru na Praze 4. V průběhu dne ručně vyrobené předměty shlédlo a obdivovalo mnoho návštěvníků. Během akce se podařilo pro O. S. Zachraň kočku vybrat 4.790,- Kč. Tento výtěžek byl po ukončení celé umisťovací výstavy předán majitelce útulku Zdeně Plaché a bude použit na potřebnou veterinární péči.

V prosinci tohoto roku plánujeme další charitativní prodej s použitím zbývajících či nově doplněných výrobků na předvánoční umisťovací výstavě koček na Praze 1.

Trénování paměti v MZK

Mgr. Jan Lidmila

Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 se v Moravské zemské knihovně v Brně uskutečnilo školení s názvem Trénování paměti v knihovnách - jak a proč? Lektorka Zdeňka Adlerová, trenérka paměti 3. stupně a organizátorka aktivit v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově oslovila čtyři desítky knihovníků převážně z Jižní Moravy. Knihovny se stávají komunitními centry a kromě výpůjček nabízí svým uživatelům stále širší portfolio služeb. Jednou z nich mohou být také aktivity související s tréninkem paměti. Jejich prostřednictvím lze oslovit širokou veřejnost bez ohledu na věk a zájmy. Mohou se jich účastnit žáci základních škol i senioři, lidé hledající zábavu a odpočinek, ale i podporu při organizaci studia. Díky praktickým ukázkám aktivit, které byly součástí školení, si účastníci mohli vytvořit představu, jak trénink paměti v knihovně realizovat a také získat motivaci se tímto tématem dále zabývat.

Dělná dílna

RNDr. Lenka Prucková

Těšili jsme se. Mimořádně po třech letech připravila Sekce veřejných knihoven spolu s Městskou knihovnou v Praze na 2. a 3. října 2014 Knihovnickou dílnu. Jestlipak nám přinese něco nového a inspirativního? Objeví se zde zajímaví hosté? Bude to jen takové knihovnické plácání nebo nás příjemně nakopne do nových aktivit?

První den jsme si laťku postavili vysoko - představily se tři nejlepší Knihovny roku: Vavřinec-Veselice (z roku 2011), Ratíškovice (2012) a Milín (2013). Ó jé, tady by se dalo najít příkladů a poučení - výborný nápad na vybavení malé knihovny nábytkem z klasického nábytkářského řetězce, schopnost získat dotace pro knihovnu odkudkoliv, dětské koutky, nízkoprahový klub, besedy s regionálními osobnostmi, práce s orální historií, sepjetí školy a knihovny,.

Ti, kteří pravidelně soutěží v Bibliowebu, byli zvědavi na příspěvek pana ředitele přerovské knihovny Ing. Pavla Cimbálníka o nových aspektech hodnocení knihovnických webů. Bohužel o tom, po čem volaly knihovny, tj. o stopce pro vítěznou knihovnu na 3 roky či pravidelné obměně komise, jsme se nedověděli.

Červený hadr a MVS je věc notoricky známá, je však třeba se k tomu postavit. Pod moderací PhDr. Víta Richtera si několik knihovníků v tzv. workshopu vyměnilo názory na směřování této služby a především na otázku placení či neplacení. A kdo vlastně má platit? Knihovna nebo žadatel? A není to proti knihovnímu zákonu? Mgr. Ivo Kareš, který hozenou rukavici zvedl, hledá řešení ve spolupráci s Ministerstvem kultury na platbě poštovného, Ing. Jiří Míka je tím nejhodnějším a nejvíce oslovovaným poskytovatelem MVS (jeho poštovné dosahuje desetikoruny) a PhDr. Dana Kroulíková zase bojovala za ty knihovny, které MVS poskytují ostatním opravdu zdarma.

Pan ředitel Městské knihovny v Praze RNDr. Tomáš Řehák dokáže být vtipný a zábavný, ale také přesný a pravdivý. A takový byl i jeho příspěvek Ekonomická návratnost knihoven prakticky. Naučili jsme se argumentovat našim zřizovatelům, že knihovna není něco, co peníze požírá, ale naopak, že její služby jsou neocenitelné. Společně jsme si vyzkoušeli na příkladu malé venkovské knihovny knihovnické služby finančně ocenit.

Zlata Houšková a její prognóza, že zaměstnavatele čeká v dalším období práce s knihovníky, kteří budou starší šedesáti či dokonce pětašedesáti let, jak se s tím vyrovnat a jak ve spolupráci s dalšími sociálními partnery se na to připravit, nás dostal do reality a připomněl, že i současný průměrný věk knihovníků není příliš povzbudivý. O to radostněji pak působil vznik nové sekce SKIP 60+.

Druhý den byl věnován prorodinným aktivitám, které skvěle připravují pro své uživatele knihovny v Litvínově, Děčíně a Rožnově pod Radhoštěm. Psali jsme si a psali, protože třeba společné aktivity pro děti a seniory, hudební kroužky v knihovně či knihovnické výlety nedělá každý, že? Také rodinná centra se nebojí s námi spolupracovat a v rámci MAS mohou knihovny v obcích do 20 000 obyvatel získat na svoje akce zaměřené na rodinu nemalé finanční prostředky.

Přestože jsem měla původně obavy, zda lidé na dílnu přijedou, zda toho "vzdělávání" není v poslední době moc a jestli se ještě v dnešní uspěchané době vůbec chtějí scházet, byla jsem nakonec příjemně překvapena. Nejen množstvím účastníků, ale hlavně aktivním přístupem k projednávané tematice a skutečně živými diskuzemi v kuloárech. Příjemná nálada byla cítit na každém kroku. Knihovníci si rozuměli. Dík patří také Městské knihovně v Praze, která nás přichýlila do svého sálu, a Knihovnickému institutu NK ČR za kvalitní organizaci.

RSS
    SKIP