4


2014

 

Co nového ve SKIP

V regionech

REGION PRAHA

Sasko - země hradů a zámků (Poznávací knihovnický zájezd)

Barbora Molíková

Již tradiční poznávací zájezd pořádaný výborem pražské organizace SKIP se letos konal 5. až 7. září a byl mimořádně vydařený.

Přiznám se, že do té doby jsem vůbec netušila, jaká půvabná krajina se rozkládá jen pár kilometrů od naší hranice. Znala jsem České Švýcarsko jako spíše drsný kraj skal a soutěsek, a tak mě úrodná oblast s vinicemi a ovocnými sady podél Labské stezky v saské části překvapila.

S kolegyněmi a kolegy jsme navštívili historická sídla, vojenskou pevnost i romantické zámky a půvabné zahrady citlivě zasazené do krajiny.

Našim prvním zastavením byl majestátný Königstein - nedobytná vojenská pevnost tyčící se na skále nad labským kaňonem. Zažili jsme trochu adrenalinu při jízdě proskleným výtahem, výklad nadšeného pana průvodce z Děčína, několik svateb v kapli, pohled do druhé nejhlubší studny v Evropě a hlavně: úchvatné výhledy na skalní města v okolí Bastei, na stolovou horu Lilienstein a do údolí Labe, na řeku s jejími výletními parníky.

Poté jsme navštívili zámek Weesenstein, který svým půvabem ostře kontrastoval s pevností. Byl postaven na skále v malebném údolí říčky Miglitz a připomínal zámek v Českém Krumlově. Zaujal nás nevšední způsob stavby - v proměnách času se rozrůstala odshora dolů, takže konírny se ocitly v 5. patře a komnaty panstva o několik pater níže pod sklepy.

Večer jsme strávili v barokních zahradách Gros-sedlitz procházkou a příjemným posezením v kavárně uprostřed květin a citronovníků.

Druhý den dopoledne jsme při prohlídce zámku Nossen obdivovali historickou knihovnu a otřásali se hrůzou v mučírně při představě útrap na důmyslných mučících nástrojích. Už jen po pohledu na ně by se většina z nás přiznala k čemukoliv.

A odpoledne nás čekala Míšeň! Překrásné historické městečko porcelánu střežené Albrechtsburgem na ostrohu omývaném vodami řek Labe, Treibisch a Meisa vysoko nad městem, který byl za dávných dob sídlem markrabat, biskupů a purkrabích. Zámek nás ohromil svou skvělou architekturou, bohatě zdobenou sklípkovou klenbou, obrazy, výstavou porcelánu i interaktivní ukázkou postupu při jeho výrobě. Stihli jsme i prohlídku města, posezení v kavárničkách a nákupy nezbytných porcelánových suvenýrů.

Večer v Ústí nad Labem někteří z nás vyjeli lanovkou do vyhlídkové restaurace Na Větruši. Posezení u vína bylo příjemné a pohled na noční Ústí s rozsvícenými světýlky byl mnohem přívětivější než ve dne.

Poslední den našeho výletu nás překvapil zámek v Pillnitzu obklopený nádherným parkem. Naplnil doslova všechny naše smysly. Okouzlil nás svými mohutnými krásnými stromy, oranžériemi, pavilony ve stylu chinoiserie napodobujícími čínský styl módní zvláště v 18. století. Byli jsme nadšeni nejstarší japonskou kamélií v Evropě a jejím přenosným počítačově řízeným skleněným domečkem.

Závěr výletu patřil Pirně s jejími kostely, historickým náměstím a hospůdkami. V nich jsme vzhledem k bouřce a dešti nakonec skončili všichni.

Zájezd s milými kolegyněmi v přátelské atmosféře se mi moc líbil. Už se těším na nějaký příští.

REGION VELKÁ MORAVA

RV vyhlašuje granty

Monika Kratochvílová

Regionální výbor SKIP Velká Morava vyhlásil poprvé v letošním roce v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 až 2015 možnost žádat o podporu projektů na realizaci komunitních aktivit zaměřených na propagaci čtení a podporu čtenářství. Cílovou skupinou pro udělení podpory byly zejména menší knihovny evidované v databázi MK ČR, do 1,0 úvazku, institucionální členové SKIP Velká Morava.

Přednost měly projekty podporující konání celostátních akcí, zejména Týden knihoven a Den pro dětskou knihu.

Maximální výše podpory na jeden projekt byla stanovena ve výši 4 000 korun, tedy až 100 % rozpočtovaných nákladů na projekt. V případě překročení částky, by rozdíl hradil předkladatel žádosti.

Podmínky a pravidla pro poskytnutí dotace byly zveřejněny na webových stránkách regionální organizace SKIP Velká Morava: http://www.knihkm.cz/skip-velka-morava/aktivity.html.

Výbor se obrátil s žádostí o spolupráci také na vedoucí regionálních oddělení pověřených knihoven, s jejichž pomocí se výzva dostala ke všem profesionálním i neprofesionálním knihovnám Jihomoravského kraje (osloveni byli zřizovatelé knihoven spolu s knihovníky).

Termín pro přijímání žádostí byl stanoven do 30. června, termín pro realizaci schválených projektu byl do 30. 11.

O dotaci požádalo celkem deset knihoven, z toho čtyři byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí. Celkem byla poskytnuta částka ve výši takřka 17 000 Kč, kráceny byly pouze dva projekty.

Schválené regionální projekty:

Průvod světlušek u příležitosti Týdne knihoven - tradiční akce v obci od roku 2003, ukončena slavnostním ohňostrojem (Místní knihovna Boršice).

Podpora čtenářství v Knihovně v Koryčanech - podpora tří projektů: Výstava starých tisků, Studánky vypráví příběhy, Keltská noc Samhain.

Seznámení s regionálním autorem Jiřím Šanderou (Knihovna městyse Lysice).

Jaká je Amerika - beseda s Jiřím Márou spojená s vyhodnocením prázdninové literární soutěže Mé prázdninové zážitky z cest (Obecní knihovna Mutěnice).

Hrajeme si s knihovou - besedy ve spolupráci s nakladatelstvím Thovt (Knihovna Okříšky)

Hrajeme si na malíře s Adolfem Dudkem (Obecní knihovna Petrovice).

REGION STŘEDOČESKÝ KRAJ

Tematický zájezd Středočeského SKIPu po knihovnách nejen v Polsku

Dagmar Strbíková

Vyrazili jsme autobusem 12. června 2014 z Prahy směr Český Těšín. Zde jsme navštívili Městskou knihovnu, kterou nás provedla ředitelka knihovny paní Jana Galášová. Knihovna sice působí ve stísněných prostorách, má na starosti ještě 5 poboček, z toho jednu multimediální ve Svibicích, ale mimo tyto pobočky provozuje také čítárnu a kavárnu Avion/Noiva, kde pořádají úžasné akce. Ať je to již pravidelný Hudební salón spojený s Tančírnou, Výtvarný salón, klub zaměřený na Francii, Divadelní salón s jejich vlastním dramatickým kroužkem anebo akce pro děti - tvořivé dílny, Interaktivní klubík Čáryfuk, knihovnické lekce a besedy v českém a polském jazyce, neb do Polska je to zde co by kamenem dohodil.

Jak je to do Polska blízko jsme se přesvědčili cestou přes most u čítárny Avion. Hned za mostem je již polský Těšín, kde se nás ujala v Tschammerově knihovně velmi sympatická polská kolegyně a ukázala nám staré tisky, které jsme si mohli prohlédnout i BEZ rukavic. Připravila nám celou řadu polských i českých historických knih.

Přespali jsme v Komorní Lhotce, a protože byl do večeře čas, vyrazila část osazenstva na prohlídku blízké krajiny Moravskoslezských Beskyd, někdo došel až na 737 metrů vysoký kopec Goduly.

Ráno jsme 13. 6. přejeli již do Polska a dorazili do Krakowa. Navštívili jsme Univerzitní Jagelonskou knihovnu- průvodkyní nám byla paní Žaneta Kubic. Počátky budování fondů zde sahají až do 14. století. Knihovna má kolem 4 milionů svazků, necelé 2 miliony svazků knih, přes 600 tisíc časopisů, přes milion svazků speciálních dokumentů včetně rukopisů a starých tisků.

V knihovně jsou velké čítárny s možností využití vlastního notebooku, tradiční půjčovna knih, půjčovna časopisů, hudební nebo regionální oddělení a velmi si potrpí stále ještě na katalogy.

Odpoledne jsme stihli prohlídku historického Wavelu

V sobotu 14. 6. ráno jsme vyrazili do Solného dolu Kopalnia Soli Wieliczka . Důl je 327 m hluboký. Celková délka chodeb dosahuje 300 km. Turisté si zde mohou prohlédnout jen zlomek, 3,5 km dlouhou trasu, která zahrnuje prohlídku soch historických i mýtických postav, vytvořených z kamenné soli.

A tím byl program našeho zájezdu vyčerpán.

REGION ZÁPADNÍ ČECHY

Odborná exkurze do Městské knihovny v Lokti

Hana Hendrychová

Na padesát knihovnic a knihovníků Plzeňského kraje se zúčastnilo 14. října 2014 jednodenního zájezdu do malebného města Loket.

Hlavním cílem naší cesty byla Městská knihovna v Lokti. Knihovna je umístěna ve zrekonstruovaných prostorách objektu radnice spolu s městským úřadem. Knihovnou nás provedla její vedoucí paní Marcela Hadravová, která nám poskytla i výklad o historii a aktivitách knihovny.

Město Loket má 3 200 obyvatel, ZŠ, MŠ, ZUŠ a 1 SŠ. Obyvatelé převážně dojíždějí za prací, nákupy realizují v Karlových Varech nebo Sokolově, to vše ovlivňuje život ve městě. Pro město má proto velký význam turistický ruch.

Knihovna svoji činnost datuje od r. 1921, kdy sloužila zdejšímu německému obyvatelstvu. První české knihy získala v roce 1945 z Horšovského Týna. Od roku 2008 knihovna, která je organizační složkou obce, sídlí v budově na náměstí. Z grantu byla zrekonstruována a vybavena novým účelným nábytkem. Nemá však další možnost rozvoje, scházejí jí skladové prostory. Disponuje přibližně 17 000 svazky, běžný nákup činí cca 500 svazků ročně, objednává 50 titulů periodik. Jde o samostatnou profesionální knihovnu bez regionální funkce. Její 3 zaměstnankyně garantují výpůjční a informační služby a rozsáhlou kulturně vzdělávací činnost pro veřejnost i pro školy. Knihovna má 500 registrovaných čtenářů, z toho 200 dětí, vykazuje cca 21 000 návštěvníků. Velmi propracovaná je práce knihovny s dětskými čtenáři. Paní knihovnice Klára Vysypalová má přímo pokladnici nápadů na činnost pro děti, v knihovně se stále něco děje. Celoroční akce "Kde končí svět", Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, Loketský žurnál (děti tvoří noviny od A do Z), Blešák, Čítárny, Herní klub, knihovnické výlety s knihovnou o prázdninách a další a další. Noc v knihovně je za odměnu, dětí se k ní musí "pročíst", tj. prokázat znalost 6 knih. Za čtenářské aktivity získávají tzv. librouny. Knihovna má vlastní koncepci informačního vzdělávání pro školy a programy vypracované až na úroveň 9. třídy ZŠ s tím, že každá třída knihovnu navštíví 2x ročně.

Knihovně byla svěřena sbírka knižních vazeb a vybavení knihařského ateliéru manželů Sobotových. Ta zajišťuje jejich vystavení a tím i neobvyklou půjčovní dobu knihovny i v sobotu a v neděli. Knihovnice konstatovaly, že získat zájem veřejnosti je stále náročnější, proto je činnost knihovny spojena s řadou komunitních akcí, hodně pořadů probíhá mimo běžnou provozní dobu knihovny. Pouze o prázdninách je provoz knihovny omezen. Financována je z rozpočtu města, hodně se využívá grantů (VISK 3, Knihovna 21. století, o krajské granty se uchází prostřednictvím spolků -př. je Okrašlovací spolek, spolupracuje s Národním památkovým ústavem). Většina exponátů tohoto malého muzea je vystavena, průběžně se nakupují další artefakty. Knihovna pořádá několikrát ročně výstavy, přednášky a workshopy s tématy knižní vazby, je členem Společenství českých knihařů, účastní se např. Trienále knižní vazby. Se zájmem jsme zhlédli i filmovou ukázku knihvazačského umění.

Po obědě následovala prohlídka loketského hradu a jeho okolí. Počasí se po dopoledním dešti umoudřilo a slunečné nebe umocnilo krásu historického centra města a zanechalo ve všech pocit hezkého poučného i odpočinkového dne.

REGION JIŽNÍ ČECHY

Malé podzimní setkání knihovníků v Nové Včelnici 5. - 6. září 2014

Lída Šviková

V letošním roce začalo Malé podzimní setkání knihovníků v Nové Včelnici v městské knihovně slavnostním přivítáním, při kterém předsedkyně regionálního výboru Ivana Troupová předala starostovi města Ing. Karlu Dvořákovi Librosaura, jihočeské knihovnické ocenění příznivcům knihoven. Zaznělo také poděkování dvěma dobrovolnicím, které vydatně pomáhají místní knihovnici: Aleně Kotkové a Marii Štanglové. Z velešínské knihovny byl přivezen prapor jihočeského SKIPu, který zůstane v Nové Včelnici po celý rok. Na krásné zahradě jsme plnili soutěžní úkoly, které pro nás připravily se svou paní učitelkou místní děti - pro toto prosluněné odpoledne proměněné v pohádkové bytosti. Vyzkoušely nejen naše znalosti, ale i šikovnost a smysl pro humor. Před večeří v hotelu Jelen jsme ještě vylezli na věž barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie - až mezi zvony. Procházku po městě doplňoval zajímavý výklad o historii i současnosti obce, při němž jsme se např. dozvěděli, že se zde narodili herci Rudolf Hrušínský a Luděk Munzar. Nová Včelnice vznikla totiž sloučením obcí Včelnice a Nový Etynk. Večer nás paní knihovnice a matrikářka v jedné osobě, paní Marie Davidová, seznámila s činností knihovny.

S Novou Včelnicí jsme se rozloučili druhý den na nádraží úzkokolejky, která nás dovezla do Jindřichova Hradce. Pospíchali jsme do Domu gobelínů, který sídlí v budově bývalého zámeckého pivovaru. Navazuje na více než stoletou tradici existence gobelínových dílen ve městě. Prohlédli jsme si expozici věnovanou Marii Teinitzerové a dějinám tkalcovství ve městě, seznámili se s technologií ručního tkaní na horizontálním i vertikálním stavu. Ty nejodvážnější z nás si tkaní i zkusily. Na výstavě jsme obdivovaly textilní miniatury výtvarnice a restaurátorky Petry Kolínové. Neméně zajímavá byla návštěva rodinné likérky HILL´s. Dědeček dnešního majitele Radomil Hill patřil k nejlepším likérníkům v Čechách a jeho dílem je i známý jindřichohradecký rum s plachetnicí.

Po výborném obědě jsme chvátali za slibovaným překvapením, kterým byl emotivní zážitek z unikátní produkce, jejímiž aktéry byly voda, světlo a hudba. Kombinaci světelných efektů a obrazců tvořených kapkami padající vody doprovázenými hudbou jsme zhlédli v pasáži Centrum sv. Florián. Mgr. Věra Kubátová z knihovny Fakulty managementu VŠE nás provedla historickou částí Jindřichova Hradce. Zastavili jsme se i u empírové budovy Landfrasovy tiskárny, odkud více než sto let vycházely knížky lidového čtení, modlitební knihy i regionální noviny. Vycházka prosluněným městem byla nádhernou tečkou za 21. Malým podzimním setkáním knihovníků. Při překračování patnáctého poledníku si mnozí jistě přáli, aby nás čekalo ještě mnoho tak krásných akcí.

Podzimní setkání jihočeského Klubka

Václava Vyhnalová za jihočeské Klubko

Ve čtvrtek 13. listopadu 2014 se v počítačové učebně Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích sešla početná skupina "děckařek", aby si na vlastní kůži vyzkoušely vkládání svého programu do databanky. Navzdory loňské prezentaci tohoto projektu Centra dětského čtenářství KJM Brno panoval stále mezi kolegyněmi jakýsi ostych a obava, zda vše proběhne, jak má, když sedí samy u počítače a nemají pomocnou ruku a hlavu. Proto nejen předsedkyně Klubka usoudila, že víc hlav víc ví, po absolvování pardubického semináře Živá databanka se utvrdila ve správnosti záměru a vložení programu se stalo hlavním bodem setkání. Krok za krokem jsme se na příkladu "Husitů" a "Hororů" zpracovaných plánskými knihovnicemi propracovaly ke struktuře a náležitostem, které musí vkládaný program mít včetně souhlasu zaměstnavatele, aby si pak v přímém přenosu strakonická knihovnice vložila do databanky program svůj za bedlivé pozornosti ostatních zúčastněných. Shodly jsme se na užitečnosti takto pojatého setkání a věřme, že jihočeských programů v databance vbrzku znatelně přibyde! Samozřejmě jsme stihly též probrat informace z letošní valné hromady KDK SKIP a sdílet zkušenosti a poznatky z absolvovaných seminářů a školení uplynulého období. Pozornost přitáhl zejména seminář navazující na valnou hromadu, věnovaný literární fantastice a burza nápadů v ERA světě, jejíž náplní byly informace a dílny na téma čtenářských klubů. Nechyběla ani diskuse ohledně plánů na rok 2015 a tipy na zajímavé autory a možná témata setkání v příštím roce. Nutností je v nejbližším období aktualizace klubkové základny a opětovné ověření kontaktů, protože mnohé kolegyně, byť dříve aktivní, nekomunikují a neúčastní se akcí Klubka, což je oboustranná škoda. Doufejme tedy v lepší příští a přejme si činorodé knihovnice (nejen) dětských oddělení.

REGION MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO KRAJE

Zuzana Bornová

I v roce 2014 byla činnost regionální pobočky SKIP10 bohatá a pestrá. Díky finanční dotaci mohly být podpořeny akce s republikovým dosahem, podařilo se také podpořit i členské knihovny v menších sídlech.

Projekty SKIP10

I v roce 2014 byla pro aktivity SKIP 10 využívána finanční podpora VV SKIP. Na podporu svých aktivit získal SKIP10 částku 27 000 Kč. Z této finanční dotace bylo podpořeno Jarní a podzimní KLUBKO (pořadatel Klub dětských knihoven, duben, říjen 2014). Seminář Čtením a psaním ke kritickému myšlení (pořadatel Městská knihovna Třinec 5. - 7. 6. 2014) a KnihOlympiáda (pořadatel Klub dětských knihoven, 24. 9. 2014). V listopadu proběhla poslední akce Současná literatura pro děti III., kterou pořádala Městská knihovna v Přerově.

Také aktivity menších členských knihoven byly i v roce 2014 podpořeny z finančních prostředků SKIPu10. Knihovny z obou krajů přihlásily celkem 9 projektů, požadovaná dotace dosáhla celkové částky 33 800,- Kč. Regionální výbor posoudil jednotlivé projekty a rozhodl grant přidělit 6 projektům v celkové výši 11 000 Kč, jmenovitě knihovnám v Bohuňovicích, Hustopečích nad Bečvou, Potštátě, Rychvaldu, Třanovicích a ve Vřesině.

Klub seniorů

Seniorskou sekci vede Zdeňka Daňková, která ve spolupráci s další členkou výboru Olgou Chmelíčkovou připravila seniorské setkání v Olomouci. Setkání se uskutečnilo 16. 9. 2014 v Olomouci. Z původně přihlášených 17 účastníků do Olomouce dorazilo 13 seniorek, pro které byl připraven vzdělávací program.

Vesnice roku 2014

Vesnicí roku Moravskoslezského kraje byla vyhlášena obec Třanovice. Také její knihovna byla oceněna, a to Diplomem za moderní knihovnické a informační služby. Paní Lilie Tyrlíková získala pro knihovnu i finanční ocenění od MSK.

Zájezd po stopách Bohumila Hrabala

Letošní zájezd SKIP 10 se uskutečnil ve dnech 16.-18. května 2014. Program jsme volili tak, abychom využili akce Hrabalovo Kersko, letos věnované 100. výročí narození Bohumila Hrabala.

V rámci odborného programu jsme navštívili zajímavě rekonstruovanou Knihovnu města Hradce Králové a účastnili se literární vycházky Po stopách Bohumila Hrabala s odborným průvodcem po městě Nymburk, zakončené návštěvou nymburského pivovaru.

Opět se projevilo, že mezi členy SKIP10 není o zájezd příliš zájem.

Den knihovníků SKIP10 v Olomouci

Poslední, spíše společenskou akcí, v letošním roce pro oba kraje, které sdružuje náš RVSKIP10, byl Den knihovníků v Olomouci 26. listopadu 2014.

Hostitelské knihovny Městská knihovna Olomouce a Vědecká knihovna v Olomouci připravily pro knihovníky z MS a Olomouckého kraje pěkný program a bohaté pohoštění.

Den knihovníků byl krásnou tečkou a poděkováním členským knihovnám SKIPU10 za práci v roce 2014. Součástí bylo i ocenění Knihovník roku (viz rubrika Do rámečku).

RSS
    SKIP