4


2014

 

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Z předsednictva VV SKIP 17. 9. 2014

Vrcholí příprava podzimních aktivit SKIP:

 • 2. - 3. 10. 2014 proběhne v malém sále Městské knihovny v Praze Knihovnická dílna 2014,
 • Týden knihoven 6. - 12. 10. 2014 (letos mimořádně bez happeningu) a s ním spojené oceňování Knihovna roku, Městská knihovna roku a MARK, 29. 11. 2014 Den pro dětskou knihu
 • Probíhají přípravy na výjezdní zasedání VV SKIP 13. - 14. 11. v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích. Hlavními body programu budou návrhy změny stanov SKIP v souvislosti s novým Občanským zákoníkem a PR aktivity SKIP. Druhý den se uskuteční odborný seminář na téma půjčování e-knih v knihovnách.

Termíny do diářů 2015:

 • Březen měsíc čtenářů 2015 - téma pravděpodobně "Táta čtenář", asi ve spolupráci s Ligou otevřených mužů http://ilom.cz .
 • 27. 3. 2015 Noc s Andersenem - probíhají jednání s případnými sponzory.
 • 23. 4. 2 015 Světový den knihy a autorských práv
 • 5. - 11. 10. 2015 Týden knihoven

Metodiky Handicap friendly jsou díky kolegyním ze Sekce služeb osobám se specifickými potřebami. Standard Handicap friendly připraveny a vydá je jako doporučující materiál MK ČR v roce 2014 v nákladu 7000 výtisků.

Z předsednictva VV SKIP 15.10. 2014

Dotační programy MK ČR na rok 2015 byly vyhlášeny 30. 9. 2014. Termín odevzdání: nejpozději do 10. listopadu 2014.

Týden knihoven

 • Rok 2014 - Přihlásilo se cca 400 knihoven. Letošní ročník byl velmi úspěšný - i mediálně. Muzejní knihovny společně s veřejnými připravily nejrůznější akce spojené s 100. výročím 1. světové války - workshopy, dílny pro školy, besedy pro veřejnost. Dále proběhl 4. ročník Maratonu čtení, 3. ročník soutěže Rozkvetlá knihovna, VŘSČ a další akce.
 • Rok 2015 - Téma? Motto? Ukazuje se, že je zajímavé každý rok upřednostnit nějaký typ knihoven. 2015 školní knihovny? Happening 2015 - zájem o uspořádání projevila knihovna ve Vyškově.
 • 16. 10. 2014 proběhlo slavnostní udílení Knihovny roku 2014 v Zrcadlové kapli Klementina. V rámci ceremoniálu byla předána i cena Městská knihovna roku a cena MARK.
 • Akce pro Den pro dětskou knihu 29. 11. 2014. K tomuto datu bude ukončen stávající a otevřen nový ročník Lovců perel - více na http://projekty.kmhk.cz/.

Z VV SKIP 13. 11. 2014

Jednání se uskutečnilo v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích.

Z programu:

Hospodaření

 •  o stavu informovala hospodářka SKIP kol. Kvasničková V souvislosti s novým OZ a s roční výší obratu VV SKIP bude nutné provést změny v účetnictví SKIP (jednoduché x podvojné). Návrh - regiony dál povedou jednoduché účetnictví, do podvojného převede kol. Kvasničková. Vedení podvojného účetnictví v regionech není reálné. Využijeme služeb daňového poradce.
  Vše je nutné vyúčtovat nejdéle do konce listopadu 2014!

Regionální výbory mají za úkol na svých regionálních valných hromadách prodiskutovat návrh zvýšení pravomoce institucionálních členů SKIP v tom smyslu, že při hlasování by instituce podle počtu zaměstnanců mohli disponovat až 5 hlasy. PVV připraví do konce ledna návrh, který bude RV zaslán jako podklad pro jednání.

Knížka pro prvňáčka

 • 7. ročník pro školní rok 2014/2015 byl vyhlášen 11.11. 2014 a bude to kniha spisovatele Jiřího Žáčka a ilustrátora Vojtěcha Juríka - Housličky pro medvěda. Knížku opět vydá nakladatelství Triton, které provede i distribuci. Stejně jako v loňském roce na vydání přispěje nadace Čtení pomáhá částkou 100 tis. Kč. Charita bude spuštěna na přelomu roku a opět vyzveme k aktivizaci dětí pro náš projekt!
 • Termíny
  Konec příjmu přihlášek - 31. 1. 2015
  Konečný termín zasílání vyhodnocení projektu - 30. 4. 2015
  Distribuce knih - 2. polovina května 2015
  Slavnostní ukončení projektu v Praze - 1. týden v červnu 2015
  Slavnostní předávání knih v regionech - do konce června 2015

Rekapitulace celostátních akcí

 • Březen měsíc čtenářů - Čtenář roku
 • 2015 - Táta čtenář. Plakáty opět připraví grafické studio Mančaft.
 • Biblioweb - od roku 2014 nové složení komise, která připravila nová pravidla soutěže. (Bude schvalovat PVV.)
 • Celostátní setkání knihovnických seniorů
 • 2015 - Olomouc v srpnu
 • Týden knihoven 5.-11.10. 2015 s tématem "Knihovny po škole". (Např.: diskrétní vzdělávání v knihovnách, čtenářské koutky, zažít knihovnu jinak atd.). Happening se uskuteční 2.10. 2015 ve Vyškově.

Kol. Hájkováse zúčastnila za SKIP ČR 80. kongresu IFLA v Lyonu ve dnech 16. - 22. 8. 2014. a prezentací z této akce zpestřila zasedání VV.

Součástí jednání byly i informace o plánovaných akcích jednotlivých regionů na rok 2015.

Zaznamenává Kateřina Hubertová

RSS
    SKIP