4


2014

 

Atlas

Blovická knihovna v novém už čtyři roky

Blovická knihovnaMěstská knihovna Blovice má dlouhou historii. Její počátky sahají až do 19. století. Z historických pramenů je patrné, že její stěhování není nic mimořádného. Za posledních 40 let se stěhovala 5x. Naposledy v roce 2010 a snad má vybráno na dlouhá léta.

V roce 2001, kdy se spustil automatizovaný výpůjční systém, bylo nutné řešit situaci v prostorovém uspořádání knihovny. Teprve v roce 2008 se začalo dařit. Ke konci roku jsme dostali zprávu o přijetí projektu z peněz EU a realizaci nové knihovny nestálo nic v cestě. S architektem a projektantem jsme se shodli, že rekonstrukce Lidového domu je nejvhodnější volbou. K velkému sálu ještě přiléhala menší budova s hospodou, sálkem a kancelářemi Městského kulturního střediska. Už něco pamatovala, tak musela ustoupit nové stavbě. Bourání začalo v srpnu 2009. Rodící se knihovnu jsme mohli každý den sledovat z oken staré knihovny naproti. Krásný sál dostal odpovídající prostory v přízemí stavby v podobě šatny, sociálního zařízení a předsálí. V prvním patře vznikly kanceláře kulturního střediska a hlavně prostory knihovny. Slavnostní otevření knihovny proběhlo 1. září roku 2010. Celkové náklady projektu byly cca 17 mil. Kč, z toho příspěvek EU činil 15,1 mil. Kč. Zbylé prostředky doinvestovalo město Blovice.

Prostor pro čtenáře se zvětšil dvakrát. Užíváme si velký výpůjční prostor s knihami ve volném výběru bez přecpaných regálů. Máme dvě výpůjční místa hned proti vstupu do knihovny - slouží i pro dětské oddělení. Prostornou čítárnu a místo pro veřejný internet se čtyřmi počítači naši čtenáři dosud neznali. Konečně se mohou posadit a trávit v knihovně více času, prohlížet si časopisy nebo využívat wifi připojení k internetu. Regionální oddělení bylo dlouhá léta mimo hlavní knihovnu. Teď se podařilo dát fond pro vesnické knihovny pod jednu střechu s knihovnou a odpadlo složité přenášení těžkých beden s knihami přes ulici. A tak máme i pěkný sklad. Nejkrásnější v naší knihovně je dětské oddělení na galerii. Nabízí velké využití pro všechny. Je krásně barevné, rozdělené do dvou zón. Děti si tam mohou číst, hrát, malovat a trávit příjemně volný čas i se svými rodiči a prarodiči. Ani dětské oddělení naši čtenáři dříve neznali.

Děti

Knihovna může pořádat nejrůznější akce, na které nikdy neměla dost prostoru. Děti jsou nadšené Veřejným pohádkovým čtením od října do března. Každým rokem pasujeme prvňáky na čtenáře. Díky šikovným kolegyním mohou do knihovny přicházet jednotlivé třídy Základní školy na nejrůznější besedy - o spisovatelích, o knížkách, ale i o vesmíru, naší historii, pověstech, chování a dalším. Do knihovny nacházejí cestu děti nejen z mateřské školy z Blovic, ale i z širokého okolí. Zkusili jsme oslovit i dospělé čtenáře. V knihovně se scházejí zájemci o angličtinu a o kurzy na PC pro seniory. Také výtvarné dílny si našly oblibu u našich čtenářek. Zcela zaplněná je čítárna při cestopisných přednáškách. V knihovně se pořád něco děje, tak jsme to chtěli a na to se těšili.

Městská knihovna má ve fondu 30 000 svazků knih, ročně jich půjčí kolem 36 000. Z téměř 600 čtenářů je 220 dětí. Je pověřenou knihovnou pro 26 okolních knihoven. Pro čtenáře máme k dispozici 290 m2.

Po nastěhování do nové knihovny jsme se potýkali s problémem financování. Věty typu: "Máte novou knihovnu, co byste ještě chtěli", nebo: "Nová knihovna stála spoustu peněz, tak není na nákup knih" jsme slýchali více než dva roky. Pak se podařilo přesvědčit vedení města, že bez nových knih knihovna nemůže existovat. Těžké dva roky, kdy nejvěrnějším čtenářům nemáte co nabídnout, jsou za námi a nyní nakupujeme a doháníme resty z minula. Naši čtenáři jsou nadšeni výběrem nových knih a hlavně krásným prostředím knihovny. Těší nás jejich větší a větší zájem.

Drahomíra Seidlová

RSS
    SKIP