4


2014

 

Atlas

Rekonstrukce Knihovny Slezského zemského muzea

Knihovna Slezského zemského muzea v Opavě navazuje na tradice veřejné knihovny v bývalém rakouském Slezsku, která byla založena spolu s přírodovědeckým muzeem již v roce1814. Slezské zemské muzeum je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky, s třetím největším sbírkovým fondem. Knihovna za 200 let prošla složitou historií a různými fázemi vývoje, jednoznačně lze říct, že dosud nikdy neměla svou samostatnou budovu.

Slezské zemské muzeum v současnosti spravuje několik expozičních budov a areálů v Opavě a jejím okolí. Knihovna se svými cca 300 000 svazky, sbírkovým fondem silesiak a starých tisků, bohatým fondem novin a časopisů sídlila v Paláci Razumovských a v Janottově vile. Obě budovy byly vícefunkční, studovny a depozitáře tvořily pouze část jejich využití. Knihovní fondy byly uloženy ještě v dalším objektu.

V roce 2010 bylo z Janottovy vily do rekonstruovaného Paláce Razumovských přestěhováno ředitelství muzea, ekonomický a provozní úsek, v budově zůstala pouze část knihovny. Bylo rozhodnuto budovu, která se nacházela ve špatném technickém stavu, kompletně rekonstruovat a přestavět plně pro potřeby knihovny.

Janottova vila

Janottovu vilu nechal v roce 1870 postavit opavský velkoobchodník a zakladatel cukrovarnictví ve Slezsku Josef Janotta. Vila sloužila jako obytný dům, během let rodina provedla rozsáhlou přestavbu i menší adaptační práce. V roce 1946 byla vila adaptována pro potřeby Slezského zemského muzea, prováděly se zde výstavy, sídlilo ředitelství muzea a muzejní knihovna. V letech 1973-1974 proběhla generální oprava budovy. Během dalších let pak budova chátrala s výjimkou opravy střechy v roce 2005.

Pro rekonstrukci se Janottova vila uzavřela na konci prosince roku 2011. Během ní došlo k výměně oken a dveří, byly restaurovány některé historické prvky, vstupní dveře, vitrážové okno a světlíky, zrestaurován byl i unikátní dřevěný strop v badatelně - objevený až při stavebních pracích. Opravena byla také fasáda budovy, u které byl průzkumem barevných vrstev zjištěn a použit stejný barevný odstín jako při stavbě budovy v roce 1870. Prioritou bylo vybudování maxima depozitárních prostor vybavených prachotěsnými kompaktními regály, síťovými rozvody a žaluziemi pro eliminaci denního osvětlení. Nově byl vybudován bezbariérový vstup a výtah.

Knihovní fond byl stěhován ve dvou etapách. V 1. etapě v červnu 2012 byl vlastními silami knihovníků stěhován fond uložený přímo v budově, cca 50 000 svazků, ve 2. etapě v prosinci 2012 pak fond z jiných budov stěhovací firmou ve spolupráci s knihovníky, cca 200 000 svazků. V depozitářích je průběžně sledována a regulována teplota a vlhkost požadovaná pro uložení knih, nejen vzácných sbírkových knih, ale i běžných knihovních fondů. Knihovna SZM je knihovnou prezenční s vázaným výběrem. Nové uložení a uspořádání knihovního fondu umožňuje čtenářům obdržet požadovanou literaturu bez dlouhého čekání. Ke studiu slouží badatelna s 18 pracovními místy.

Dne 7. 1. 2013 byla knihovna slavnostně otevřena. V rekonstruované budově mají návštěvníci knihovny příjemné prostředí a profesionální zázemí pro své studium, knihovní fondy ideální podmínky pro uložení a pracovníci knihovny příjemné prostředí ke své práci. Zároveň se budova stala, vedle nedávno rekonstruované Historické výstavní budovy, chloubou Slezského zemského muzea a ozdobou Opavy.

Badatelna

Náklady na rekonstrukci knihovny činily zhruba 20 milionů korun. Převážná část finančních prostředků byla poskytnuta Ministerstvem kultury ČR. Generální oprava budovy byla podle projektu společnosti ADAM architectss.r.o Brno realizovaná Beskydskou stavební a.s. Třinec.

Všichni uživatelé knihovny, zaměstnanci muzea i veřejnost, hodnotí rekonstruovanou knihovnu velmi pozitivně. Spojení funkčnosti se zachováním historických prvků budovy, profesionální a vstřícný přístup knihovníků zde vytváří velmi příjemnou atmosféru.

Jitka Štěrbová

RSS
    SKIP