4


2014

 

Atlas

Přístavba rozšířila plzeňskou univerzitní knihovnu

Západočeská univerzita v Plzni otevřela ve svém areálu na Borských polích přístavbu univerzitní knihovny, vybudovanou v rámci projektu RIPO - Rozšíření informační podpory. Nová budova vznikla za finanční podpory z prioritní osy 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a samotná stavba stála 69 milionů korun. Celkové výdaje projektu RIPO byly 206 mil. Kč, z toho dotace z EU činila 185 mil. Kč. Projekt zahrnoval celkem tři aktivity - vybudování archivu univerzity, podporu informačních technologií (rozšíření serverovny, nákup výkonných serverů, aktivních prvků apod.) a knihovnu.

"Vybudovali jsme moderní knihovnu s vysoce kvalitním a zároveň příjemným zázemím. Naši studenti a zaměstnanci tak mají k dispozici výborné podmínky pro studium a mezioborovou spolupráci, k níž zvou například speciálně upravené studovny. Nová budova nabízí prostor pro kreativitu i odpočinek," uvedla při zahájení provozu nové knihovny v září letošního roku rektorka ZČU Ilona Mauritzová.

Přístavba knihovny se rozkládá na ploše 2 800 m2 ve dvou podlažích. V rozšířeném volném výběru se zvýšil počet studijních míst na celkových 238 a knihovní fond zdejší knihovny dosáhl 179 tisíc knih, a to jak tištěných , tak elektronických. Vznikly zde studovny dvojího typu: v pěti skupinových studovnách je celkem 53 míst, kde mohou studenti pracovat v týmech a na místě prezentovat ostatním svoje výsledky. Devět individuálních studijních boxů je určeno těm, kteří preferují samostatný způsob studia.

Vybavení knihovny obohatily nové technologie jako selfcheck, který umožňuje bezobslužnou výpůjčku knih, 2 nové biblioboxy, prostřednictvím nichž mohou čtenáři vracet knihy i v době uzavření knihovny, nebo discoverysystém Summon, umožňující prohledávat více informačních zdrojů knihovny z jednoho rozhraní. Architekti pamatovali i na relaxační zónu pro studenty, vybavenou křesílky v příjemných pastelových barvách, k dispozici je také malá kavárna. Součástí nové budovy je i recepce - informační centrum, v němž najdou radu a pomoc například zahraniční studenti nebo studenti se specifickými vzdělávacími potřebami. Všichni zájemci si zde zároveň mohou zapůjčit audiovizuální techniku či notebooky pro použití ve výše zmíněných studovnách.

Miloslava Faitová

RSS
    SKIP