4


2014

 

Mozaika

Spolupráce je excelentní

Marilen DaumPražský Goethe-Institut je již řadu let významným partnerem SKIPu (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky).

S pracovnicemi Goethe-Institutu v Praze Marilen Daum, vedoucí oddělení informace a knihovny s regionálním pověřením (D) a Evou Vondálovou, vedoucí knihovny (V), hovoří za redakci Bulletinu SKIP Roman Giebisch (G) a Ladislav Kurka (K).

K: Jaké jsou hlavní směry působení Goethe-Institutu?

D: Naše kulturní činnost zahrnuje tři velké oblasti: šíření němčiny prostřednictvím našich vlastních kurzů a možnosti skládat zkoušky (jazykové kurzy Goethe-Institutu v Praze absolvuje ročně 2500 zájemců), spolupráce v oblasti vzdělávání, to znamená spolupráce s českými učiteli a vzdělávacími institucemi, podpora kulturní výměny v podobě kulturních akcí nejrůznějšího zaměření a zprostředkování aktuálních informací ohledně společenského, kulturního a politického dění v Německu - tento úkol spadá pod knihovnu.

K: Jak je vůbec Goethe-Institut s pobočkami po celém světě strukturován?

D: Uvedené úkoly Goethe-Institutu plní síť 159 poboček v 94 zemích celého světa. Region střední a východní Evropy zahrnuje osm zemí s regionálním centrem v Praze. Od devadesátých let Goethe-Institut úzce spolupracuje se svými českými partnerskými knihovnami v Plzni, Brně, Liberci, Olomouci a Ostravě, které zajišťují bohatou nabídku aktuálních německy psaných knih a kulturních aktivit. Partnerské knihovny v Brně, Plzni, Olomouci a Ostravě mají pro německé knihy a média k dispozici samostatné prostory.

Eva VondálováK: Jaké úkoly plní knihovna Goethe-Institutu?

V: Knihovna slouží všem, kteří se zajímají o německou kulturu nebo chtějí zdokonalit své znalosti německého jazyka. Vedle současné německy psané beletrie u nás návštěvníci najdou naučnou literaturu z oblasti kultury, umění, sociálních a společenských věd, tisk, filmy na DVD, hudbu a audioknihy. Ale i české překlady německy píšících autorů. K stěžejním skupinám fondu patří bezpochyby materiály pro výuku a studium německého jazyka. Velmi užívané jsou také naše kolekce detektivek a komiksů. V posledních letech jsme zaznamenali zájem o literaturu pro děti a mládež a fond příslušně doplnili. Součástí naší nabídky je výpůjčka elektronických knih formou tzv. onleihe. Tato služba realizovaná ve spolupráci s firmou Divibib umožňuje našim čtenářům výpůjčku elektronických titulů bez nutnosti fyzické návštěvy knihovny.

G: Jak knihovna propaguje současnou německou literaturu?

V: K pracovní náplni knihovny patří také propagace a prezentace německé literatury. Goethe-Institut se pravidelně účastní Noci literatury, je zastoupen stánkem a programem na Světu knihy a pořádá autorská čtení německých autorů. Čtenáři knihovny pak jsou o knižních novinkách informováni například prostřednictvím regionálního projektu Knihy, o nichž se mluví. Každoročně v rámci Týdne knihoven také probíhá soutěž, kde zájemci tipují vítěze Německé knižní ceny. Správné odpovědi jsou slosovány, výherci obdrží vítěznou knihu. Letošní ročník je opravdu výjimečný: držitele letošní Německé knižní ceny, Lutze Seilera, přivítáme 8. 12. v Praze.

K: Sledujete činnost německých knihoven?

D: To víte, že ano. Líbí se mi například projekty městské knihovny v Brilon, kde je vedoucí paní Hachmann. Jedním úspěšným projektem této knihovny je knihovnická laťka, kdy se pracuje se čtenáři podle jejich věku. Jinou zajímavou akcí je startovací kufřík, který dostávají rodiče při narození dítěte. V roce 2008 navštívil tuto knihovnu dokonce tehdejší spolkový prezident Köhler.

G+K: Jak hodnotíte spolupráci mezi Goethe-Institutem a SKIP?

D: (bez přemýšlení) Excelentně.

K: Mohu výslovně napsat Excelentně?

D: Samozřejmě. Jarní konference, kterou pořádá společně SKIP a Goethe-Institut v Praze mají tradici a těší se velkému zájmů českých knihovníkůz celé republiky. Na těchto konferencích se věnujeme naléhavým otázkám, které se týkají českých i německých knihovníků. Zveme na ně odborníky z Německa i České republiky, kteří vyvinuli koncepty nebo bestpractice se zaměřením na budoucnost, aby si účastníci mohli z konference odnést něco zcela konkrétního. Spolupráce se SKIPem je z hlediska Goethe-Institutu excelentní i z toho důvodu, že se Svaz zabývá budoucností knihoven a je otevřen mezinárodní spolupráci. Jedním z příkladů je zapojení členů představenstva evropského zastřešujícího svazu knihoven (EBLIDA) na letošní konferenci v Goethe-Institutu. Díky iniciativě ze strany SKIPu tak mohly být konference obohacena o vynikající myšlenky a nápady z evropských knihoven. Na konferenci byla představena kampaň svazu EBLIDA "The-Right-To-E-Read", ve které jde o nedostatečný přístup k e-knihám v knihovnách a o komunikační strategii knihoven.

G: Jaké další zkušenosti a plány máte se SKIPem?

D: Velmi zdařilý byl i seminář v Ostravě v roce 2008 k problematice práce se skupinami obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením. V návaznosti na něj vyšel česko-německý sborník Společné cesty, jehož vydání Goethe-Institut sponzoroval. Nyní se Goethe-Institut podílí na studijní cestě SKIPu do řady nových německých knihoven. V současnosti již vedeme první hovory ohledně další společné konference v roce 2015, která se bude zabývat následky digitalizace naší společnosti, zvláště elektronickým čtením, a zaměří se na jeho důsledky pro práci knihoven.

G+K: Děkujeme za rozhovor a těšíme se na další excelentní spolupráci.

 

Foto:

MarilenDaum1Gross.jpg

EvaVondalovaGross.jpg

 

RSS
    SKIP