4


2014

 

Mozaika

Evergreen v českých knihovnách 2014

13. října 2014 se ve Vzdělávacím centru Národní knihovny ČR uskutečnil seminář Evergreen v českých knihovnách 2014. Navázal na předchozí (kromě údaje o roku) stejnojmenný seminář, který byl první odbornou akcí v ČR přímo zaměřenou na svobodný knihovní software Evergreen (viz též).

Seminář Evergreen v českých knihovnách 2014 opět uspořádala pražská organizace SKIP ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, konkrétně s Knihovnickým institutem.

Na semináři vystoupili přednášející z knihoven, které již Evergreen v praxi používají. O své zkušenosti se podělili PhDr. Ludmila Šimůnková z Knihovny Velvyslanectví Indie v České republice, Jan Valeš, Th.D., z Evangelikálního teologického semináře, Mgr. Aneta Plzáková z Knihovny Institutu Terezínské inciativy a Mgr. Livia Vrzalová z Knihovny Jána Langoše. Na semináři vystoupila i Mgr. Eva Cerniňáková z Knihovny Jabok, která shrnula poznatky vztahující se k přechodu na nový knihovní software obecně (se zaměřením na knihovní software Evergreen). V závěru semináře se uskutečnila diskuse věnovaná nejenom knihovnímu softwaru Evergreen, ale také jiným svobodným softwarům a jejich využití v českých knihovnách. Diskusi moderoval Ing. Václav Jansa z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze.

Odkazy na prezentace využité při semináři a na fotodokumentaci z akce. Informace o akci najdete také na dokuwiki české komunity kolem knihovního softwaru Evergreen.

PhDr. Linda Jansová, Ph.D.

RSS
    SKIP