4


2014

 

Inspirace

Rok rodiny: jihočeští starostové a knihovníci potřetí.

Máme za sebou komunální volby a nás knihovníky čeká opět dlouhá, nikdy nekončící práce - přesvědčit své zřizovatele (hlavně tam, kde je zastupitelstvo složené z nově zvolených zástupců), že knihovna v obci je potřebná a že se vyplatí... Naštěstí se mnohde "politika" vedení obce radikálně nezmění a tak lze navázat na dobré a konkrétní výsledky z minulých období.

Dlouhodobá spolupráce se vyplatí, jak můžeme doložit ze zkušeností v Jihočeském kraji. Jedná se o dobrou několikaletou spolupráci regionálního výboru Svazu knihovníků a informačních spolupracovníků a Spolku pro obnovu venkova při "rozvoji jihočeského venkova".

Velmi se osvědčilo, že SKIP je právoplatným členem jihočeského SPOV a že má svého zástupce v jeho předsednictvu. Vedle pravidelné účasti knihovníků na hodnocení soutěže Vesnice roku v regionu jsou to společné grantové programy a v neposlední řadě také společné semináře pořádané pro starosty a knihovníky (zaměřené hlavně na problematiku menších obcí). V letošním roce byl uspořádán již třetí seminář, hostitelem byla obec Kovářov. Program letošního setkání volně navazoval na ten loňský, kdy hlavním tématem byla "rodina a venkov" a zaměřil se na "Rok rodiny", hlavně pak na seniory.

Součástí programu bylo také "abiturientské setkání" absolventů rekvalifikačního kurzu Knihovna-informační centrum obce, který před deseti lety realizovaly jihočeský SKIP, Jihočeská vědecká knihovna, pověřené knihovny v bývalých okresních městech, úřady práce a jednotlivé vybrané obce. Je potěšitelné, že většina absolventů tohoto kurzu i nadále pracuje v knihovnách a mnohé z nich pod jejich vedením dosáhly dobrých výsledků při hodnocení v krajském kole soutěže Vesnice roku.

Program se věnoval především životu seniorů a byl rozčleněn na dvě linie, které se vzájemně prolínaly. Dalo by se říct, že "knihovnická" část byla prokládána programovými body "veřejné správy". Vzájemná informovanost pomáhá oběma stranám při plánování dalších aktivit. Jednotlivé prezentace pak představovaly konkrétní akce. Pozvaní lektoři fundovaně zasvěcovali účastníky do dané problematiky. Nejprve ředitelka Domova pro seniory v Kaplici paní Vladimíra Holzerová představila svou knihu Volnočasové aktivity seniorů. Své povídání doplnila konkrétními příklady ze života seniorů v jejich domově. Jaké možnosti poskytuje knihovna při realizaci Virtuální univerzity třetího věku, nastínila PhDr. Hana Týcová z Městské knihovny v Písku. Ing. Eva Povišerová z Krajského úřadu v Českých Budějovicích přiblížila Program obnovy venkova v roce 2014. Dopolední program, kde převažovala "knihovnická část", zakončila svým vystoupením Mgr. Vladana Pillerová z Národní knihovny na téma Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinace na území České republiky - novela standardu.

Odpoledne se účastníci semináře přesunuli do Kovářova (Vesnice roku 2004). Nejprve navštívili obecní úřad, kde jim knihovnice Štěpánka Rybníčková předvedla informační prezentaci o životě v obci. Následovala krátká vzpomínka a zhodnocení výše zmíněného rekvalifikačního kurzu jihočeských knihovníků. Nesměla chybět návštěva obecní knihovny a poznávací procházka obcí. Večerní program pokračoval společným neformálním posezením starostů a knihovníků. Došlo na výměnu zkušeností s činností obecních knihoven a možností plánu strategie rozvoje knihoven v Jihočeském kraji na nejbližší období.

Druhý den pokračoval program nejprve informacemi Mgr. Mileny Kodýmová ze setkání, které bylo v Lukách nad Jihlavou věnováno Programu obnovy rodiny. O možnostech sdružování finančních prostředků a využívání činnosti místních akčních skupin po roce 2014 hovořil starosta Stanislav Houdek. Byly ještě připomenuty Projekty spolupráce - příklady dobré praxe. Některé si mohli účastníci následně ověřit v reálu. Seminář pokračoval návštěvou zážitkového parku Zeměráj a krátkým zastavením na poznávací stezce, která vede z Týna nad Vltavou na Onen svět.

Třetí společné setkání knihovníků a starostů poskytlo prostor k poznání zajímavých projektů jihočeských knihoven a obcí. Předvedené nápady jsou inspirativní pro obě strany. Semináře se stávají již pravidlem, a tak se příští rok sejdou zájemci ve Strunkovicích nad Blanicí. Na úplný závěr nezbývá nic jiného, než ostatním regionům doporučit, aby si něco podobného také vyzkoušely.

Daniela Wimmerová

RSS
    SKIP