4


2014

 

SKIP v akci

Mediální analýza Týdne knihoven

Ve dnech 6. až 12. října 2014 se konal již 18. ročník celostátní akce Týden knihoven, který se letos soustředil především na muzejní knihovny. Nad akcí opět převzal záštitu Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a hlavním partnerem akce byla společnost Skanska a. s. Letošní Týden knihoven je opět provázen poměrně širokou škálou aktivit, jako například soutěže Knihovna roku, Městská knihovna roku, či Maraton čtení aj.
Mediální analýza byla zpracována za období od 29. 9. 2014 do 22. 10. 2014. Monitorovanými zdroji byly celostátní deníky, televizní a rozhlasové vysílání, regionální tisk a monitorované časopisy (viz. http://www.anopress.cz/sledovana-media).

Mediální analýza ke stažení (.pdf)

RSS
    SKIP