4


2014

 

SKIP v akci

Co venkovské knihovny umějí a mohou po desáté...

Společné setkání knihovníků venkovských knihoven se letos uskutečnilo ve dnech 18. - 20. září 2014 v Hodoníně, Ratíškovicích a nejbližším okolí. Desáté jubilejní setkání proběhlo na Slovácku a hlavním hostitelem byla Obecní knihovna v Ratíškovicích (Knihovna roku 2012). Začátek byl již tradičně v pověřené knihovně, tentokrát v Městské knihovně v Hodoníně. Ještě před oficiálním zahájením akce si větší část účastníků pod vedením paní ředitelky Mgr. Hany Šimonové stačila prohlédnout zajímavosti města. Následovalo oficiální zahájení v Městské knihovně Hodonín, hosty přivítali - paní ředitelka, místostarosta Hodonína Vojtěch Salajka, místostarosta Ratíškovic PhDr. Radim Šťastný a za SKIP Daniela Wimmerová.

Buchlovice

Po exkurzi v hodonínské knihovně se všichni rozjeli do v Mikulčic, kde byla zajištěna prohlídka velkomoravského hradiště. Další zastávka byla v Ratíškovicích. Před knihovnou čekal mužský sbor s písněmi na rtech, dvě krojovaná dítka s chlebem a solí a paní knihovnice Marie Škorpíková se štamprličkou meruňkovice. Hlavním bodem této zastávky, ale byla návštěva ratíškovské knihovny. V sále pak bylo připraveno pohoštění v podobě krajových specialit. Vše v doprovodu cimbálové muziky a zpěvu krásných písní.

Mimo jiné zde byly také vystaveny kroniky našich minulých setkání.

Večerní program byl "seznamovací". Nejprve byla představena obec Ratíškovice, následně se představili jednotliví účastníci a závěr patřil již tradičně Mirkovi Bláhovi a jeho DVD z loňského setkání ve Veselici.

Následující den ke "stálým 55 účastníkům" přibyli knihovníci z okolí. Celkový počet účastníků se rozrostl téměř na stovku. Odborný program byl věnován práci knihovny a zachování kulturních tradic. Na začátku vystoupili členové Dětského folklórního souboru z Ratíškovic, kteří nejen zatančili, ale také zazpívali. Pak už se program rozjel naplno. Nejprve PhDr. Jan Krist seznámil přítomné s tradičním "Slováckým verbuňkem", následovalo velmi emotivní vystoupení JUDr. Josefa Holcmana, který všem přiblížil populární "Jízdu králů". Oboje (verbuňk i jízda) jsou zapsány do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Většinu knihovníků oslovila prezentace knihy Tradice houbaření v ratíškovské Dúbravě, jak ji velmi zasvěceně přednesli její autoři - Václav Koplík a Ladislav Špeta. Plánovaná přednáška Biblio-Educa-Knihovna jako vzdělávací instituce se uskutečnila pro technické překážky jen zkráceně, ale účastníci si ji mohou najít na internetu. Velký ohlas mělo vystoupení Mgr. Zlaty Houškové Knihovna a naše kořeny v obci. Pan místostarosta Šťastný svým vystoupením poskytl cenné rady, jak získávat finance na rozvoj kultury prostřednictvím dotačních programů - Možnosti vícezdrojového financování knihovny. Závěr dopolední části programu pak patřil kolegyním Daně Reiterová a Kláře Růžičkové, které ve svém vystoupení představily činnost Knihovny Dr. E. Bořického v Milíně (Knihovny roku 2013) a současně všechny pozvaly na příští rok (17. - 19. 9. 2015) na další setkání venkovských knihovníků.

Odpoledne následoval přesun do Ratíškovic. Nejprve si účastníci prověřili své fyzické možnosti na drezíně a potom následovala krátká prohlídka obce, s velmi příjemným zastavením v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Dalším bodem programu byla návštěva zámku Milovice.

Při večerním programu nemohla chybět cimbálová muzika. Součástí programu byla i soutěž v poznávání odrůd vín, která byla zpestřena čtením z básnické sbírky Jiřího Hubáčka. Své verše osobitě přednášel sám autor. Odměnou za účast v soutěži byly nejen bohaté dojmy, ale také útlá a působivá sbírka básní Vínokruhy.

Poslední den knihovníky čekala exkurze do Obecní knihovny v Buchlovicích, kde se mohli setkat s knihovnicí Mgr. Dagmar Možnou a její spolupracovnicí Mgr. Pavlou Večeřovou, která je vedoucí Československého kulturního centra. Pak se ještě uskutečnila krátká návštěva Muzea Podhradí, kde krásy okolí zajímavě přiblížil místostarosta Buchlovic Bořek Žižlavský. Úplně na závěr jeli knihovníci navštívit Velehrad. Posledním bodem programu byl varhanní koncert v bazilice. Pocity nelze slovy vylíčit, to se musí zažít!!!

Daniela Wimmerová

 

RSS
    SKIP