4


2014

 

Do rámečku

Mgr. Dagmar Chytková - MARK 2014

Mgr. Dagmar ChytkováV pětileté historii soutěže MARK (Mladý/á Atraktivní Rozumný/á Knihovník/ce - též Moudrý/á Atraktivní Rozumný/á Knihovník/ce) už potřetí získal tuto cenu pracovník KISK MUNI Brno. Dagmar vystudovala obory Učitelství pro český jazyk a literaturu a Informační studia a knihovnictví. Během studia získala praxi ve vydavatelství Librix i několika knihovnách (především Veterinární a farmaceutická univerzita a Ústřední knihovna FF MU), kde se věnovala mj. referenčním službám a informačnímu vzdělávání. Po studiích nastoupila na Kabinet informačních studií a knihovnictví jako tutorka a lektorka projektu CEINVE (Centrum informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě), kde působí doteď. Věnuje se zde především rozvoji e-learningových předmětů Kurz práce s informacemi a Kreativní práce s informacemi (tvorba studijních materiálů, organizace kurzu) a lektoruje semináře a workshopy zejména na téma rozvoje kritického a kreativního myšlení (techniky, nástroje, postupy). Spolu se svými kolegy vytvořila přechodový model informační gramotnosti, ze kterého vycházejí studijní materiály kurzů. Je spoluautorkou knihy Myšlenkové mapy pro studenty. Na KISKu spoluučí předmět Vzdělávací technologie a Metody kritického myšlení. Vede studentské týmy v rozvoji jejich projektů. Mimo Masarykovu univerzitu pomáhá knihovnám rozvíjet informační vzdělávání a e-learning. Pro Moravskou zemskou knihovnu tvoří design e-learningových kurzů a je i technickou oporou. Pro Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín byla tutorkou a garantkou projektu zaměřeného na rozvoj informačního vzdělávání ve školách pomocí knihoven. Výstupem jsou mj. metodické listy lekcí.

Ve volném čase se věnuje Dagmar Chytková dobrovolnické práci (pořádání charitativních bazárků, mediální práce pro hnutí Nesehnutí), ekologii, přírodě a četbě knih. Zajímají ji tablety a nové aplikace pro vzdělávání.

Mgr. Gabriela Šimková

RSS
    SKIP